หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Vitamin A (Retinol) RDA: 5,000 IU 

Vitamin B1 (Thiamine) RDA: 1.1 to 1.5 mg 

Vitamin B2 (Riboflavin) RDA: 1.3 to 1.7 mg

Vitamin B3 (Niacin) RDA: 15 to 19 mg

Vitamin B5 (Pantothenic acid) RDA: None; 4 to 7 mg suggested 

  • หน้าที่ มีส่วนสำคัญในการสร้างฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต และภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการสลายพลังงานจากอาหาร
  • อาการขาดวิตามิน พบมากในอาหารหลายชนิด จะพบขาดอาหารในผู้ป่วยที่ขาดอาหารอย่างรุนแรง ผู้ที่ขาดจะมีอาการ เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย
  • แหล่งอาหาร พบมากในเนื้อสัตว์ เครื่องใน ผักไข่ และนม

Vitamin B6 (Pyridoxine) RDA: 1.6 to 2 mg อ่านที่นี่

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)  RDA: 2 µg 

วิตามินซี

Vitamin D (Cholecalciferol)  RDA: 400 IU 

Vitamin E (Tocopherol)  RDA: 8 mg (women); 10 mg (men) อ่านที่นี่

Vitamin H (Biotin)  RDA: None; 30 to 200 µg suggested 

Vitamin K  RDA: 60 to 80 mg 

Vitamin M (Folic acid)  RDA: 180 to 200 µg อ่านที่นี่

คนส่วนใหญ่จะได้รับวิตามินจากอาหารครบถ้วนมีส่วนน้อยที่ขาดวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน 5 ตัว ข้างล่างนี้ซึ่งอาจจะต้องเสริมในผู้ป่วยบางราย

กลับหน้าเดิม

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ฐาตุวิตามิน

   

 


fb google