หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

อาหารจานสุขภาพ

 

เป็นภาพที่แสดงถึงชนิด และสัดส่วนอาหารที่เหมาะสมสำหรับทุกท่าน แต่ปริมาณอาหารจะต้องเหมาะสมกับพลังงานที่ใช้ และน้ำหนักของแต่ละท่าน

การรับประทานอาหารตามสัดส่วนไม่จำเป็นต้องทำทุกมื้อ หากสามารถทำได้ทำ

จานอาหารสุขภาพนี้ใช้ได้กับทุกอายุ ทุกน้ำหนัก จะมังสะวิรัตหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ

ให้รับประทานผักและผลไม้ห้าส่วนต่อวัน

ให้รับประทานอาหารแป้งโดยเลือกธัญพืช ข้าวกล้องหรืออาหารที่มีใยอาหาร

อาหารประเภทนมและผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารหมวดเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ถั่ว

ไขมันปริมาณเล็กน้อย

อาหารประเภทแป้ง

อาหารประเภทโปรตีน

นมและผลิตภัณฑ์ของนม

เครื่องดื่ม

ผลและผลไม้

 

คำแนะนำเกี่ยวกับอาหาร

   


fb google