หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพคือจะต้องรับประทานปลาอย่างน้อย 2 ส่วนต่อสัปดาห์โดยจะต้องเป็นปลาที่มีไขมันสูง 1 ส่วน

ทำไมปลาจึงเป็นส่วนหนึ่งของอาหารสุขภาพ

  • เนื่องจากปลาจะเป็นแหล่งที่ให้วิตามินและแร่ฐาตุที่สำคัญ
  • ในเนื้อปลาจะมีน้ำมันปลาซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย

เนื้อปลาจะต้องปรุงอย่างไร

การที่จะให้ได้ประโยชน์จากเนื้อปลาแนะนำให้นำไป นึ่ง ย่าง อบ เผา ไม่แนะนำให้ทอด

เราแบ่งปลาเป็นกี่ชนิด

ปลาที่มีไขมันสูง Oily fish

ตัวอย่างปลาที่มีไขมันสูง salmon, mackerel, sardines, trout and herring ปลาดังกล่าวจะให้สารอาหาร

ปลาที่มีเนื้อขาว White fish

ตัวอย่างปลาเนื้อขาวได้แก่  cod, haddock, plaice, pollack, coley, dab, flounder, red mullet, gurnard and tilapia

กุ้ง หอย ปู

แต่ละคนจะรับปลาได้มากน้อยแค่ไหน

โดยทั่วไปปลาหนึ่งส่วนจะเท่ากับเนื้อปลาที่ปรุงสุกประมาณ 140 กรัม คนปรกติจะต้องการเนื้อปลาสองส่วนต่าอสัปดาห์ แต่จะแตกต่างตามเพศและอายุ

สำหรับปลาที่มีไขมากจะมีข้อแนะนำ

สำหรับปลาที่มีเนื้อขาวจะมีข้อแนะนำ(ได้แก่ปลา  cod, haddock, plaice, pollack, coley, dover sole, dab, flounder, red mullet and gurnard )

คำแนะนำเกี่ยวกับการรับประทานปลาในแต่ละกลุ่มคน

หญิงที่ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร หรือวางแผนตั้งครรภ์

เด็กตั้งแต่ 6 เดือน

การรับประทานอาหารทะเลอย่างปลอดภัย  


fb google