jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาหารจำพวกถั่วมีราคาถูก ไขมันต่ำ มีใยอาหาร อุดมไปด้วยโปรตีน เกลือแร่ วิตามินจึงจัดเป็นอาหารสำคัญในอาหารคุณภาพ

ตัวอย่างอาหารจำพวกถั่ว

คุณค่าของถั่ว และถั่วฝัก

รูปแบบการเก็บอาหาร

ถั่วต่างๆทั้งเมล็กหรือถั่วที่เป็นฝักจะมีการเก็บเพื่อจำหน่ายสองรูปแบบได้แก่

อาหารที่ปรุงเสร็จต้องรับประทานทันที ไม่ควรทิ้งไว้นอกตู้เย็นเกิน 2ชั่วโมงเพราะจะเกิดเชื้อแบคทีเรีย เก็บในตู้เย็นไม่เกิน 2 วัน