หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ที่เลือกรับประทานจะต้องเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อไก่ที่ไม่มีหนัง เนื้อปลา ส่วนเนื้อแดง อาหารสำเร็จรูปเช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อนรับประทานให้น้อย

อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์

เป็นอาหารที่ให้โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ที่สำคัญ การเลือกอาหาร การถนอมอาหาร และการปรุงอาหารเนื้อสัตว์จะทำให้เราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

เนื้อสัตว์จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวหากรับประทานมากจะทำให้ไขมันในเลือดสูง และมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ เราสามารถลดโปรตีนจากเนื้อแดงแล้วใช้โปรตีนจากไก่ ปลา และถั่วแทน

เราจะลดไขมันในเนื้อสัตว์ได้อย่างไร

วิธีการเลือกซื้ออาหาร

การปรุงอาหารเพื่อลดไขมัน

คนเรารับประทานเนื้อแดงได้เท่าไร

เนื้อแดงในที่นี้จะหมายถึงเนื้อวัว,เนื้อแพะและเนื้อหม ูรวมทั้งอาหารที่ปรุงสำเร็จเช่น ไส้กรอก เบค่อน แฮม เพราะหากรับประทานมากจะเกิดมะเร็งลำไส้ วันหนึ่งๆไม่ควรจะรับเนื้อแดงเกิน 70 grams.(ชิ้นพอคำประมาณ 5-6 ชิ้น)

การเก็บ การเตรียม และการปรุงอาหาร

การแช่แข็งเนื้อสัตว์

การปรุงอาหารจะต้องปรุงให้สุกทั้งชิ้นจึงจะปลอดเชื้อแบคทีเรีย

เนื้อย่างที่เมื่อหันแล้วเนื้อตรงกลางยังมีสีชมพูรับประทานได้หรือเปล่า

รับประทานได้หากปรุงข้างนอกสุกหมด เพราะเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ภายนอก

ตับควรจะรับประทานแค่ไหน

ในตับจะมีฐาตุเหล็กและวิตามินเอสูง ปรกติไม่ควรจะรับประทานตับมากกว่า 1.5 กรัมต่อวัน หากรับประทานเกินเป็นระยะเวลานานอาจจะเกิดวิตามินเอเป็นพิษ

อาหารเพื่อสุขภาพ  


fb google