jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

เนื้อสัตว์

เนื้อสัตว์ที่เลือกรับประทานจะต้องเลือกอาหารที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อไก่ที่ไม่มีหนัง เนื้อปลา ส่วนเนื้อแดง อาหารสำเร็จรูปเช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อนรับประทานให้น้อย

อาหารกลุ่มเนื้อสัตว์

เป็นอาหารที่ให้โปรตีน วิตามิน และเกลือแร่ที่สำคัญ การเลือกอาหาร การถนอมอาหาร และการปรุงอาหารเนื้อสัตว์จะทำให้เราได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน

เนื้อสัตว์จะมีปริมาณไขมันอิ่มตัวหากรับประทานมากจะทำให้ไขมันในเลือดสูง และมีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งลำไส้ เราสามารถลดโปรตีนจากเนื้อแดงแล้วใช้โปรตีนจากไก่ ปลา และถั่วแทน

เราจะลดไขมันในเนื้อสัตว์ได้อย่างไร

วิธีการเลือกซื้ออาหารการปรุงอาหารเพื่อลดไขมัน

คนเรารับประทานเนื้อแดงได้เท่าไร

การเก็บ การเตรียม และการปรุงอาหาร

การแช่แข็งเนื้อสัตว์

การปรุงอาหารจะต้องปรุงให้สุกทั้งชิ้นจึงจะปลอดเชื้อแบคทีเรีย

เนื้อย่างที่เมื่อหันแล้วเนื้อตรงกลางยังมีสีชมพูรับประทานได้หรือเปล่า

รับประทานได้หากปรุงข้างนอกสุกหมด เพราะเชื้อแบคทีเรียจะอยู่ภายนอก

ตับควรจะรับประทานแค่ไหน

ในตับจะมีธาตุเหล็กและวิตามินเอสูง ปรกติไม่ควรจะรับประทานตับมากกว่า 1.5 กรัมต่อวัน หากรับประทานเกินเป็นระยะเวลานานอาจจะเกิดวิตามินเอเป็นพิษ

อาหารเพื่อสุขภาพ