หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

 

ฉลากอาหาร

ฉลากอาหารจะบอกว่าอาหารมีพลังงานเท่าไร มีไขมันเท่าไร มีเกลือเท่าไร อ่านก่อนซื้อจะทำให้ได้อาหารสุขภาพ

การเรียนรู้เรื่องฉลากอาหาร จะทำให้เลือกอาหารได้อย่างถูกต้อง

เริ่มที่นี่ ช่องนี้จะบอกว่าอาหารที่น้ำหนักเท่าไร และบอกจำนวนว่ามีทั้งหมดเท่าไร

ช่องสีเขียวเป็นพลังงานของอาหารหนึ่งส่วน หากท่านรับไปสองส่วน พลังงานที่ได้ก็คูณสอง

ช่องนี้เป็นช่องแสดงปริมาณสารอาหาร ต่อชิ้น ช่องนี้เป็นสารอาหาร ที่จะต้องคุมมิให้เกินกำหนด ได้แก่

ช่องนี้เป็นแสดง%ของสารอาหารในหนึ่งชิ้น เมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องการต่อวัน

เรื่องที่ควรจะรู้เกี่ยวกับฉลากอาหาร

If a food claims to be... It means that one serving of the product contains...
Calorie free Less than 5 calories
Sugar free Less than 0.5 grams of sugar
Fat
Fat free Less than 0.5 grams of fat
Low fat 3 grams of fat or less
Reduced fat or less fat At least 25 percent less fat than the regular product
Low in saturated fat 1 gram of saturated fat or less, with not more than 15 percent of the calories coming from saturated fat
Lean Less than 10 grams of fat, 4.5 grams of saturated fat and 95 milligrams of cholesterol
Extra lean Less than 5 grams of fat, 2 grams of saturated fat and 95 milligrams of cholesterol
Light (lite) At least one-third fewer calories or no more than half the fat of the regular product, or no more than half the sodium of the regular product
Cholesterol
Cholesterol free Less than 2 milligrams of cholesterol and 2 grams (or less) of saturated fat
Low cholesterol 20 or fewer milligrams of cholesterol and 2 grams or less of saturated fat
Reduced cholesterol At least 25 percent less cholesterol than the regular product and 2 grams or less of saturated fat
Sodium
Sodium free or no sodium Less than 5 milligrams of sodium and no sodium chloride in ingredients
Very low sodium 35 milligrams or less of sodium
Low sodium 140 milligrams or less of sodium
Reduced or less sodium At least 25 percent less sodium than the regular product
Fiber
High fiber 5 grams or more of fiber
Good source of fiber 2.5 to 4.9 grams of fiber
   


fb google