หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

นมและผลิตภัณฑ์ของนม

เป็นอาหารที่ให้โปรตีนและแคลเซี่ยม ควรจะเลือกนมและผลิตภัณฑ์ของนมที่มีไขมันต่ำ นมจะมีปริมาณไขมันอิ่มตัว และวิตามิน เอ และ ดี มาก ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโต แต่สำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ปริมาณไขมันที่มากจะทำให้มีน้ำหนักเกิน และมีไขมันในเลือดสูง ซึ่งในระยะยาวจะเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

ดังนั้นก่อนที่จะดื่มนมให้อ่านฉลากอาหารเพื่อตรวจสอบปริมาณไขมันอิ่มตัวในนมและเลือกผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง

คนตั้งครรภ์

เด็กทารกและเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี

   


fb google