หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

วิธีการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลน้อย

น้ำตาล

น้ำตาลไม่สารอาหารเมื่อรับน้ำตาลมากจะทำให้น้ำหนักเกิน ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรัง ดังนั้นควรจะลดปริมาณน้ำตาลที่รับประทาน

ทำไมต้องลดน้ำตาล

  • เนื่องจากน้ำตาลจะทำให้ฟันผุ โดยเฉพาะได้รับน้ำตาลระหว่างมื้ออาหาร
  • น้ำตาลในผลไม้จะทำให้เกิดฟันผุได้น้อยกว่าน้ำตาล
  • ได้รับน้ำตาลมากจะทำให้อ้วนและเกิดเบาหวานได้ง่าย

น้ำตาลให้แต่พลังงานแต่ไม่มรสารอาหาร หากรับประทานมากจะทำให้เกิดฟันผุ น้ำหนักเพิ่มขึ้นหากท่านเป็นคนอ้วนการลดน้ำตาลจะทำให้น้ำหนักลดลงแนวทางที่จะลดน้ำตาลในอาหาร

อาหารสุขภาพ  


fb google