หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

ความปลอดภัยในการใช้ Microwaves

การปรุงอาหารโดยใช้ Microwave

ปัจจุบันคนไทยโดยเฉพาะคนในเมือง มีภาระกิจมากมาย จนไม่มีเวลาที่จะปรุงอาหารแบบเดิมๆ ต้องอาศัยอาหารสำเร็จรูป หรืออาหารแช่แข็งแล้วนำมาอุ่น อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับคนปัจจุบันได้แก่เครื่อง Microwave เครื่องไมโครเวปได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการประกอบอาหารซึ่งทำได้ง่าย สะดวกและทำให้อาหารสุก แต่ข้อเสียคือเราไม่สามารถคน หรือผัดเพื่อทำให้อาหารมีอุณหภูมิเท่ากันตลอด ดังนั้นหากจะปรุงอาหารจะต้องระวังเรื่องอุณหภูมิที่ไม่คงที่ การเรียนรู้วิธีใช้อย่างถูกต้องจะทำให้คุณได้อาหารที่อร่อยและปลอดภัย

เคล็ดการปรุงอาหารด้วย microwave

วิธีการปรุงอาหารด้วย Microwave

การปรุงอาหารปกติไม่ว่าจะใช้เตาอบ หรือกะทะความร้อนจะผ่านไปยังอาหารอย่างสม่ำเสมอ แต่การทำอาหารด้วย Microwave ความร้อนเกิดจากการเสียดสีโมเลกุลคลื่น Microwave จะลงลึกได้ 1-2 นิ้ว ดังนั้นชิ้นเนื้อที่หนามากๆอาจจะไม่สุก นอกจากนั้นหลังจากครบเวลาครบเวลาอบด้วย Microwave แล้ว ต้องทิ้งไว้ประมาณ1/3ของเวลาที่ใช้อบเพื่อให้ความร้อนยังขึ้นสูงสุด

การละลายน้ำแข็ง

อย่างกล่าวในเบื้อต้นว่าอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารแช่แข็ง การละลายน้ำแข็งให้ละลายในตู้ Microwave แกะวัสดุที่ใช้ห่อออกปรึกษากับบริษัทว่าจะต้องความร้อนเท่าใด และนานเท่าใด ระหว่าละลายต้องหมั่นเรีองอาหารใหม่ หมั่นพลิกอาหาร เมื่อละลายเสร็จให้รีบปรุงอาหาร เพราะยังมีความร้อนเหลือในอาหาร

การปรุงอาหาร

ก่อนปรุงอาหารต้องล้างมือ ภาชนะ อาหารให้สะอาด อาหารที่กลิ่นไม่ดีก็ไม่ควรจะนำมาปรุง ภาชนะที่ใช้ปรุงต้องระบุว่าใช้ใน Microwave ได้ หันอาหารให้มีขนาดเท่าๆกัน เรีองอาหารให้อาหารที่ชิ้นหนาอยู่ขอบเนื่องจากจะได้รับคลื่นมากกว่าส่วนกลาง ครอบด้วยภาชนะที่ทนเพื่อที่อาการรอบอาหารจะร้อนทำให้อาหารสุกเร็วขึ้น ให้คลุกอาหารและเรียงอาหารใหม่ชิ้นใหญ่อยู่ขอบจนครบกำหนดเวลา

จะรู้ได้อย่างไรว่าอาหารสุก

เมื่อปรุงอาหารครบเวลาที่กำหนดแล้วให้รอเวลาอีก1/3ของเวลาที่ปรุงอาหาร วิธีสังเกตว่าอาหารสุขหรือไม่ดังนี้

การวัดอุณหภูมิอาหารสำคัญมากสำหรับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะหากอาหารไม่สุกจะทำให้ผู้ป่วยท้องร่วง

การเก็บอาหารที่เหลือ

แม้ว่าการเก็บอาหารที่เหลือจะไม่ปลอดภัยสำหรับรับประทาน แต่ในภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา และการซื้ออาหารสำเร็จรูปไว้รับประทานอาหารทำให้ต้องเก็บอาหารที่เหลือไว้รับประทานมื้อต่อไป หลักการเก็บมีดังนี้

การอุ่นอาหารด้วย microwave

ก่อนการอุ่นอาหารด้วย microwave ต้องแน่ใจว่าอาหารนั้นสะอาด ผ่านการเก็บอาหารอย่างถูกต้อง

   


fb google