ความปลอดภัยจากเตา Microwaves


Microwaves คืออะไร

คลื่น Microwaves เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic energy ซึ่งส่งออกจากเครื่องไฟฟ้า Microwave เป็นคลื่นที่มีความถี่อยู่ในช่วง 1-30 GHz ส่วนคลื่นวิทยุความถี่สูงจะใช้ในการส่ง TV เรดาร์สำหรับการนำทางเครื่องบิน โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการแพทย์ และการทำอาหาร

วัสดุแต่ละอย่างจะมีคุณสมบัติในการดูดพลังงานต่างกัน วัสดุพวกโลหหะจะสะท้อนคลื่นออกหมด ในขณะที่ แก้วหรือพลาสติกบางชนิดจะยอมให้คลื่น Microwaves ผ่านไปหมด

คลื่น Microwaves จะมีความถี่ในช่วงคลื่น 2,500 megahertz (2.5 gigahertz) สารซึ่งมีน้ำ ไขมัน และน้ำตาลจะดูดซึมพลังทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

การทำงานของเตา Microwaves

เตาอบ Microwaves จะทำงานที่ความถี่ 2450 MHz จะให้พลังงาน 500-1100 Watts ในตู้อบ Microwaves มีท่อที่เรียกว่า magnetron ซึ่งเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดคลื่น เมื่อเราเปิด switch ก็จะเกิดคลื่น คลื่นนี้จะถูกพัดลมพัดคลื่นให้กระจายทั่วเตา อาหารก็จะดูดซึมคลื่น นอกจากนั้นถาดที่หมุนได้จะช่วยให้อาหารได้รับคลื่นอย่างสม่ำเสมอ โมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับคลื่น Microwaves จะเกิดการสั่นทำให้เกิดความร้อน

โลหะที่เป็นส่วนประกอบในเตา หรือภาชนะที่ใส่อาหารจะไม่ร้อน ความร้อนมาจากอาหารทำให้ถ้วยหรือชามร้อน การเลือกถ้วยหรือชามต้องใช้ชนิดที่ระบุว่าใช้ในเตา Microwaves ได้เท่านั้น

เตา Microwaves มีความปลอดภัยหรือไม่

หากใช้เตา Microwaves ตามคำแนะนำของบริษัทก็จะมีความปลอดภัย แต่ต้องมีข้อควรระวังดังนี้

Microwaves Safty เตาอบ Microwaves ที่ออกแบบมาดีและมีการผลิตที่ดีคลื่น Microwaves จะอยู่เฉพาะในตู้เมื่อปิดฝา และจะเกิดคลื่นเมื่อเปิด Switch เท่านั้น โดยจะมีการเล็ดลอดของคลื่น Microwaves ออกมาน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีคลื่น Microwaves เล็ดลอดออกมาทางประตูที่ปิดไม่สนิท หรือสกปรก ดังนั้นผู้ใช้ต้องตรวจสภาพของเตาอบว่าประตูยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ประตูปิดสนิท ไม่มีคราบสกปรก ระบบการล็อกประตูยังคงใช้งานได้ หากพบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดเสียหายต้องซ่อมให้เรียบร้อย

หากมีการรั่วของ Microwaves อวัยวะที่เสี่ยงต่อคลื่นคืด ตา และอัณฑะ

Thermal Safty เมื่อร่างกายถูกความร้อนก็จะเกิดอาการไหม้ แต่การใช้เตาอบ Microwaves มีข้อแตกต่างคือ เมื่อเราต้มน้ำด้วยเตาก๊าซก็จะเกิดการเดือดมีไอนำ้พุ้งออกมา แต่การต้มน้ำด้วยเตาอบ Microwaves จะไม่มีการเดือดแต่น้ำนั้นจะร้อนอย่างมาก เมื่อมีฟองก๊าซหรือเอาช้อนไปคนก็จะเกิดการเดือนขึ้นทันทีซึ่งอาจจะทำอันตราย

นอกจากนั้นจะต้องระวังสารที่ผิวไม่มีรูแต่ฮอตดอก หรือสารที่มีจุดเดือดต่างกันเช่นไข่ อาจจะเกิดการระเบิด

Food Safty ความปลอดภัยในการปรุงอาหารขึ้นกับ พลังงานของเครื่อง ปริมาณน้ำในอาหาร ความหนา ความหนาแน่นของชิ้นอาหาร หากชิ้นเนื้อหนาอาจจะทำให้อาหารไม่สุก เชื้อโรคไม่ตายคนอาจจะติดโรค ดังนั้ควรจะพักอาหารสักหลายนาทีเพื่อให้ความร้อนกระจายไปทั่วชิ้นเนื้อ

คุณภาพของอาหารที่ปรุงจาก Microwaves จะมีสารอาหารครบถ้วนเหมือนการปรุงอาหารด้วยวิธีอื่น แต่จะใช้เวลาปรุงน้อยกว่าวิธีปกติ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

เอกสารอ้างอิง

Information Sheet February 2005,WHO

 

เพิ่มเพื่อน