หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

โทรศัพท์มือถือ

สุขภาพ >> คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า >> โทรศัพท์มือถือ

 

โทรไร้สาย

เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย หมายถึงโทรศัพท์ทุกชนิดที่ไม่ใช้สาย เช่น โทรมือถือ PCT แม้กระทั่งโทรตามบ้านที่ไร้สาย

โทรศัพท์อาจจะเป็นปัจจัยที่5ของมนุษย์ยุคดิจิตอล ประชาชนส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของมือถือบางคนมีมากกว่า 1 ครั้งและใช้กันอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้น

บทความนี้จะกล่าวถึงความปลอดภัยของคลื่นวิทยุต่อคนโดยมีการทบทวนโดยองค์การอนามัยโลก องค์การสุขภาพของแคนาดาและอังกฤษ

การเจริญเติบโตของธุรกิจมือถืออย่างมาก ประมาณการว่าจะมีจำนวนเครื่องโทรศัพท์ประมาณ 1.6 ล้านๆเครื่องนอกจากนั้นก็ยังมีสถานีเครือข่ายเพิ่มขึ้นมากมายที่ปล่อยคลื่นความถี่วิทยออกมา ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพได้แก่

การทำงานของโทรมือถือ

เมื่อเราพูดโทรศัพท์มือถือ คลื่นเสียงจะเปลี่ยนเป็นคลื่นวิทยุุ radio waves ซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง( electromagnetic radiation) คลื่นนี้จะกระจายไปในอากาศและไปสู่สถานีของวิทยุมือถือ เมื่อมีคนโทรติดต่อมาคลื่นเสียงจะแปลงเป็นคลื่นวิทยุ ส่งไปตามสถานีและส่งมายังผู้รับ

ความแรงของคลื่นส่วนใหญ่ประมาณ 0.75ถึง 1 watt ในขนะที่เราพูดสมองของเราจะอยู่ใกล้เสาอากาศของโทรศัพท์มือถือมากที่สุด พลังงานจากคลื่นวิทยุจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ

ความแรงของคลื่น

คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือจะได้รับคลื่นมากกว่าคนที่อาศัยอยู่ใกล้สถานี คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือจะได้รับคลื่นเมื่อมีการใช้โทรศัพท์ แต่คนที่อาศัยใกล้สถานีจะได้รับคลื่นอยู่ตลอดเวลา

โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์มือถือสมัยเก่าเป็นระบบ 850 MHz ปัจจุบันเป็นแบบ 1900 MHz ส่วนของประเทศทางยุโรปใช้ระบบ Global System for Mobile Communications (GSM) ซึ่งมีคลื่นความถี่ระหว่าง 900 MHz ถึง 1800 MHz โทรศัพท์เคลื่อนที่จะให้พลังงานคลื่นเพียง 0.2-0.6 Watts สำหรับวิทยุ walkies talkies จะให้กำลังคลื่นถึง 10 Watts ความแรงของคลื่นจะลดลงอย่างมากเมื่อตัวเครื่องอยู่ห่างจากศรีษะ ดังนั้ควารจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า hand free ซึ่งจะลดความแรงของคลื่น

สถานีกระจายคลื่น สถานีจะให้คลื่นแรงตั้งแต่ไม่กี่วัตต์จนเป็นร้อยขึ้นกับขนาดและจำนวนของเซลล์ไซต์ โดยตัวเสาอากาศจะมีความกว้าง 20-30 ซม. และยาวประมาณ 1 เมตรโดยตั้งอยู่ ดาดฟ้าอาคาร บนหอคอยสูง 15-50 เมตรจากพื้น หากตั้งอยู่บนพื้นจะต้องมีความสูง 50-200 ฟุตจากพื้นดิน คลื่นจากเสาอากาศจะออกในแนวราบ ดังนั้นคนที่อยู่บนดินหรือในบ้านจะได้รับคลื่นน้อยมาก ระยะห่างที่ปลอดภัยจากคือ 2-5 เมตรจากเสาอากาศ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

คลื่นวิทยุจะมีผลต่อเนื้อเยื่อลึกประมาณ 1 ซม ความลึกขึ้นกับความถี่ของคลื่น เมื่อเนื้อเยื่อได้รับคลื่นจะแปลงเป็นความร้อนแต่ร่างกายก็มีกลไกที่จะควบคุมอุณหภูมิ เชื่อว่าผลเสียของคลื่นวิทยุเกิดจากความร้อน

การศึกษาที่ผ่านมาจะศึกษาผลกระทบอของคลื่นวิทยุต่อทั้งร่างกาย และคลื่นที่ศึกษาก็แรงกว่าคลื่นโทรศัพท์มาก การศึกษาผลกระทบของคลื่นโทรศัพทมือถือต่อคนยังมีไม่มาก

การเลือกซื้อต้องพิจารณาอะไรบ้าง

SAR stands for Specific Absorption Rate

แม้ว่าจากหลักฐานถึงปัจจุบันพบว่าการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ แต่ยังมีคำถามถึงความปลอดภัยของการใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาว ซึ่งรัฐบาลของของหลายประเทศได้แนะนำให้มีการวิจัยเพิ่มเติม

SAR คืออะไร

หมายถง Specific Absorption Rate หมายถึงหน่วยการวัดปริมาณพลังงานที่ร่างกายได้รับขณะที่เราใช้โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ทุกเครื่องจะต้องผ่านการวัดโดยใช้พลังงานเต็มที่ แต่พลังงานที่เราใช้จริงจะน้อยกว่าค่าที่ได้จากการทดสอบ เพราะบริษัทเค้าออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำที่สุดที่พอจะส่งคลื่นไปยังสถานีที่ใกล้ที่สุด ดังนั้นหากเราอยู่ใกล้สถานี เราจะได้รับพลังงานน้อย

เราจะเลือกเครื่องที่มีระดับ SAR เท่าไร

ในการเลือกซื้อเครื่องโทรมือถือนอกตากจะพิจารณา บริษัทที่ผลิต รุ่น แบบ ขนาด ประเภทการใช้งาน ราคา เราจะต้องคำนึงถึง ระดับของ SAR โดยค่าปกติจะไม่เกิน 1.6 watt/Kg

โทรศัพท์ของบริษัทแต่ละรุ่นมีค่า SAR เท่ากันหรือไม

แม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์จากบริษัทเดียวกัน แต่จะมีค่า SAR ไม่เท่ากัน

เราจะทราบว่าเครื่องของเรามีค่า SAR เท่าไร

มี website ที่ให้ท่านค้นหาว่าเครื่องของท่านมีค่า SAR เท่าไรค้นได้จาก www.fcc.gov/oet/fccid

ตารางข้างล่่างจะเป็นที่อยู่ของบริษัทที่ผลิตโทรมือถือ ซึ่งท่านจะสามารถหารายละเอียดของ Specific Absorption Rate (SAR) ของเครื่องแต่ละรุ่น

อุปกรณ์ Hand free จะทำให้ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหรือไม่

ในขณะที่ยังไม่ทราบถึงผลเสียของการใช้โทรศัพท์มือถือในระยะยาว ดังนั้นการใช้อุปกรณ์ Hand free จะทำให้สมองของเราได้รับพลังงานจากคลื่นวิทยุลดลง

อุปกรณ์ที่ป้องกันคลื่นไปสู่ศรีษะใช้การได้หรือไม

จากการศึกษาพบว่าอุปกรณ์เหล่านี้ใช้ไม่ได้ผลเนื่องจากทำให้การใช้โทรศัพท์ลำบาก และเครื่องจะปรับพลังงานเพิ่มขึ้น ทำให้เราได้รับพลังงานเท่าเดิม

เราจะใช้มือถืออย่างปลอดภัยได้อย่างไร

จนถึงปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานถึงผลเสียของคลื่นโทรศัพท์มือถือต่อสุขภาพ แต่ต้องรอผลการศึกษาอีก 3-4 ปี ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงเสนอแนวทางปฏิบัติ

ผลการศึกษา

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า ค่ามาตราฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพ ค่าสนามแม่เหล็กในบ้าน microwave โทรมือถือ

เอกสารอ้างอิง

  1. Electromagnetic fields and public health:mobile phones and their base stations.Who Fact sheet june 2000
  2. Federal Communications Commission
    445 12th Street SW
    Washington, DC 20554
    More FCC Contact Information...
   


fb google

 


fb google