หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

วิตามินเอ Vitamin A

วิตามินเอ เป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมีหน้าที่ช่วยในการมองเห็น(VISSION) การเจริญเติบโตของกระดูก การแบ่งตัวของเซลล์ การกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรค

วิตามินเอจะช่วยทำให้ผิวหนังมีความแข็งแรง และซ่อมแซมผิวของตาและหลอดลมทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายยากขึ้น และยังกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะ lymphocyte ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่ วิตามิน A

  • เป็นส่วนประกอบสำคัญของ cornea และยังมีผลต่อการเจริญเติบโต การสร้างกระดูก และระบบสืบพันธ์ นอกจากนี้ยังป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และระบบขับปัสสาวะ ทำให้ผิวและผมแข็งแรง Beta carotene (หรือ pro vitamin A) ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในร่างกาย Beta carotene เป็นสารต้านอนุมูลอิสระสามารถชะลอความแก่ได้
  • อาการเมื่อขาดวิตามิน A จะมีตาแห้ง คันและตาอักเสบ ตามองไม่เห็นในเวลากลางคืน ผมแห้ง ผิวแห้งและหยาบ ติดเชื้อได้ง่าย ถ้าขาดมากฟันและกระดูกไม่แข็งแรง
  • แหล่งอาหาร วิตามิน A พบมากในตับ ไข่แดง นม น้ำมันตับปลา ไก่ Beta carotene พบมากในผักสีเขียว ผลไม้สีเหลืองและเขียวเข็ม
  • การป้องกันการขาดวิตามิน เอ สามารถทำได้โดยการรับประทานผลไม้สีส้มหรือเหลือง ผักใบเขียวโดยรับประทานสดๆ การเก็บรักษาผักและผลไม้ให้เก็บในภาชนะและแช่ตู้เย็น ผักควรใช้วิธีการต้มหรืออบมากกว่าการทอด

ชนิดของวิตามินเอ

  1. Retinol เป็นวิตามินเอ ที่พบในสัตว์เช่นตับ นม เป็นวิตามินที่ออกฤทธิ์ได้ทันที Retinol อาจจะเปลี่ยนเป็น Retinal retinoic acid ซึ่งเป็นรูปแบบวิตามินอีกชนิดที่ออกฤทธิ์ได้ทันที
  2. Provitamin A carotenoids เป็นวิตามินที่ต้องเปลี่ยนแปลงในร่างกายก่อนที่จะออกฤทธิ์ เป็นรูปแบบวิตามินเออีกชนิดหนึ่ง พบในพืชใบเขียวซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้ ในธรรมชาติ Provitamin A carotenoids อยู่ได้หลายรูปแบบได้แก่ beta-carotene, alpha-carotene, lutein, zeaxanthin, lycopene, and cryptoxanthin , วิตามินเอชนิด beta-carotene จะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอ retinol และออกฤทธิ์ได้ดี แต่ alpha-carotene, lutein, zeaxanthin จะออกฤทธิ์ได้ประมาณครึ่งหนึ่งของ beta-carotene แต่ lycopene, cryptoxanthin จะไม่เปลี่ยนเป็นวิตามินเอ

อาหารที่มีวิตามินเอมาก

Retinol เป็นวิตามินเอ ที่พบในสัตว์เช่น ไข่ นม ตับ นมพร่องมันเนยจะมีวิตามินเอต่ำเพราะวิตามินเอละลายในไขมัน ดังนั้นนมพร่องมันเนยจึงต้องเติมวิตามินเอ วิตามินเอจากสัตว์จะดูดซึมได้ดี

วิตามินเอที่มาจากพืชใบเขียวจะดูดซึมไม่ดีเท่าวิตามินที่มาจากสัตว์ พืชใบเขียวจะมีวิตามิน Provitamin A carotenoids มาก

ปริมาณวิตามินเอ ในอาหารที่มาจากสัตว์

Food

Vitamin A (IU)*

%DV**

Liver, beef, cooked, 3 ounces

27,185

545

Liver, chicken, cooked, 3 ounces

12,325

245

Milk, fortified skim, 1 cup

500

10

Cheese, cheddar, 1 ounce

284

6

Milk, whole (3.25% fat), 1 cup

249

5

Egg substitute, ? cup

226

5

ปริมาณวิตามินเอ beta carotene ในพืช

Food

Vitamin A (IU)*

%DV**

Carrot juice, canned, ? cup

22,567

450

Carrots, boiled, ? cup slices

13,418

270

Spinach, frozen, boiled, ? cup

11,458

230

Kale, frozen, boiled, ? cup

9,558

190

Carrots, 1 raw (7? inches)

8,666

175

Vegetable soup, canned, chunky, ready-to-serve, 1 cup

5,820

115

Cantaloupe, 1 cup cubes

5,411

110

Spinach, raw, 1 cup

2,813

55

Apricots with skin, juice pack, ? cup

2,063

40

Apricot nectar, canned, ? cup

1,651

35

Papaya, 1 cup cubes

1,532

30

Mango, 1 cup sliced

1,262

25

Oatmeal, instant, fortified, plain, prepared with water, 1 cup

1,252

25

Peas, frozen, boiled, ? cup

1,050

20

Tomato juice, canned, 6 ounces

819

15

Peaches, canned, juice pack, ? cup halves or slices

473

10

Peach, 1 medium

319

6

Pepper, sweet, red, raw, 1 ring (3 inches diameter by ? inch thick)

313

6

* IU = International Units.
** DV = Daily Value. DVs are reference numbers based on the Recommended Dietary Allowances (RDAs). They were developed to help consumers determine if a food contains a lot or a little of a nutrient. The DV for vitamin A is 5,000 IU. Most food labels do not list vitamin A content. The percent DV (%DV) column in the table above indicates the percentage of the DV provided in one serving. A food providing 5% or less of the DV is a low source while a food that provides 10-19% of the DV is a good source. A food that provides 20% or more of the DV is high in that nutrient. It is important to remember that foods that provide lower percentages of the DV also contribute to a healthful diet. For foods not listed in this table, refer to the U.S. Department of Agriculture's Nutrient Database Web site: http://www.nal.usda.gov/fnic/cgi-bin/nut_search.pl.

ต่อหน้าที่ 2

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ฐาตุวิตามิน

   

 


fb google