หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

วิตามินเอและสุขภาพ

มีรายงานที่ไม่สอดคล้องกับรายงานเรื่องวิตามินเอกับการป้องกันมะเร็ง

ข้อคิดเห็นวิตามินเม็ดไม่สามารถทดแทนวิตามินที่มาจากอาหาร

คนควรจะได้วิตามินเอวันละเท่าไร

ตารางข้างล่างแสดงปริมาณวิตามินเอที่ควรจะได้รับต่อวัน


วิตามินเอที่ควนได้รับ

สำหรับ beta carotene แนะนำให้รับประทานวันละ 3-6 มิลิกรัมต่อวันโดยการรับประทานผักหรือผลไม้วันละอย่างน้อย 5 ส่วน

รับประทานผักหรือผลไม้ที่มีวิตามินเอมาก จะมีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่

พบว่าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพเพราะการเปลี่ยนแปลงเป็นวิตามินในร่างกายจะลดลง แต่จะแสดงออกมาทางผิวหนัง

การขาดวิตามินเอ

วิตามินเอกับผลต่อสุขภาพ

วิตามินเอกับมะเร็ง Vitamin A, beta carotene and cancer

เชื่อกันว่าการรับประทานอาหารที่มีวิตามินเอมากจะมีอุบัติการของมะเร็งลดลง และจากการสำรวจพบว่าผู้ที่รับประทานผักใบเขียวมากจะมีอุบัติการณ์ของมะเร็งปอดต่ำ แต่จากการทดสอบพบว่าการให้ beta carotene เพื่อป้องกันมะเร็งปอดพบว่าไม่สามารถป้องกันมะเร็ง

วิตามินเอกับโรคกระดูกพรุน Vitamin A and osteoporosis

โรคกระดูกพรุนหมายถึงภาวะที่มีเนื้อกระดูกลดลงเนื่องจากสาเหตุหลายๆอย่างอ่านที่นี่ มีรายงานถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานวิตามินเอกับโรคกระดูกพรุน

รับประทานวิตามินเอมากมีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร

Hypervitaminosis A หมายถึงภาวะที่ร่างกายมีการสะสมวิตามินเอมากกว่าปกติซึ่งจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ 4 ประการ คือ Toxic symtom ,การพิการแต่กำเนิด,การทำงานของตับผิดปกติ, ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนดังกล่าวข้างต้น

อาการของการได้รับวิตามินเอมากเกินไปได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน ปวดศรีษะมึนงง ตาลาย ส่วนใหญ่เกิดจากการับวิตามินเอมากเกินไป

 

วิตามินเอเกิน

กลับหน้าแรก

แมกนีเซียม สังกะสีวิตามินเอ วิตามินซ วิตามินอีแร่ธาตุวิตามิน