หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

Vitamin B3 (Niacin) RDA: 15 to 19 mg

หน้าที่วิตามินบี3

  • มีส่วนร่วมในการเผาผลาญ คาร์โบไฮเดรต์ ไขมัน โปรตีน เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหาร และการผลิตฮอร์โมนทางเพศ รวมทั้งผิวหนัง
  • ช่วยลดไขมัน LDL,Triglyceride และเพิ่ม HDL
  • ป้องกันโรคหลอดเลือดแข็ง

สาเหตุของการขาดวิตามินบี3

อาการของผู้ที่ขาดวิตามินบี3

อาการโรคจะมีอาการทางผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร และระบบประสาท

Recommended Dietary Allowance (RDA) for Adults

Life stage

ชาย

หญิง

ตั้งครรภ์

ให้นมบุตร

อายุมากกว่า19

16 mg/day

14 mg/day

   

อื่นๆ

   

18 mg/day

17 mg/day

อาการทางผิวหนัง

อาการทางผิวหนังมักจะเป็นทั้งสองข้าง แบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ

อาการทางระบบทางเดินอาหาร

อาการทางระบบประสาท

อาการทางระบบประสาทประกอบไปด้วย

การรักษาโรคขาดวิตามินบี3

   

 


fb google