หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ต้องทานอาหารเสริมวิตามินบี 12หรือไม่


วิตามินบี 12 (โคบาลามิน) มีบทบาทสำคัญในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง เมแทบอลิซึมของเซลล์ การทำงานของเส้นประสาท และการผลิต DNA ซึ่งเป็นโมเลกุลภายในเซลล์ที่นำข้อมูลทางพันธุกรรม

แหล่งอาหารของวิตามิน B-12 ได้แก่ สัตว์ปีก เนื้อสัตว์ ปลา และผลิตภัณฑ์จากนม นอกจากนี้ยังเพิ่มวิตามิน B-12 ในอาหารบางชนิด เช่น ซีเรียลอาหารเช้า และมีจำหน่ายเป็นอาหารเสริมทางปาก อาจกำหนดให้ฉีดวิตามินบี 12 หรือพ่นจมูกเพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินบี 12

การขาดวิตามิน B-12 พบไม่มากจะพบใน ผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติิอาจมีแนวโน้มที่จะขาดวิตามิน เนื่องจากอาหารจากพืชไม่มีวิตามิน B-12

ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะระบบทางเดินอาหารที่ส่งผลต่อการดูดซึมสารอาหารทำให้มีแนวโน้มต่อการขาดวิตามินบี 12 เช่นกัน

หากไม่ได้รับการรักษา การขาดวิตามินบี 12 อาจนำไปสู่ภาวะโลหิตจาง เหนื่อยล้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัญหาในลำไส้ เส้นประสาทถูกทำลาย และอารมณ์แปรปรวน


วิตามินบี12

กลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินบี12 ได้แก่

เราต้องการวิตามินบี12วันละเท่าไหร่?

ปริมาณที่เราต้องการขึ้นอยู่กับ อายุของคุณ พฤติกรรมการกินและภาวะทางการแพทย์ของคุณ และยาที่คุณใช้

ปริมาณที่แนะนำโดยเฉลี่ย วัดเป็นไมโครกรัม (ไมโครกรัม) แตกต่างกันไปตามอายุ:

ปริมาณวิตามินบี 12 ที่แนะนำต่อวันสำหรับผู้ใหญ่คือ 2.4 ไมโครกรัม

แหล่งอาหารที่มีวิตามินบี12

วิตามินบี12จะพบในอาหารที่มาจากสัตว์ ส่วนพืชไม่มีวิตามินบี 12 นอกเสียจากจะเติมระหว่างผลิตแหล่งอาหารของวิตามินบี 12

คุณสามารถรับวิตามินบี 12 ในอาหารจากสัตว์ซึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติหรือจากสิ่งที่เสริมด้วย

แหล่งที่มาของสัตว์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ปลา เนื้อสัตว์ และสัตว์ปีก หากคุณกำลังมองหาอาหารที่เสริมด้วย B12 ให้ตรวจสอบฉลากข้อมูลโภชนาการของผลิตภัณฑ

สาเหตุของการขาดวิตามินบี12

เกิดจากภูมิคุ้มกัน

ร่างกายเราจะดูดซึมวิตามินบี12ที่กระเพาะอาหารโดยเซลล์กระเพาะอาหารจะสร้างสารที่เรียกว่า intrinsic factor ผู้ที่ป่วยเป็นโรค Pernicious anaemia ร่างกายจะสร้างภูมิมาทำลายเซลล์ที่สร้าง intrinsic factor ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมวิตามินบี12ได้

รับประทานอาหารไม่ครบถ้วน

เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าวิตามินบี12จะพบเฉพาะในสัตว์ ผู้ที่เป็นมังสาวิรัติจะมีความเสี่ยงในการขาดวิตามินบี12 อาการจะเกิดหลังจากเปลี่ยนมาเป็นมังสาวิรัติแล้ว 2-4 ปี

มีโรคที่กระเพาะอาหาร

เช่นผู้ที่ตัดกระเพาะอาหารออกทำให้ดูดซึมวิตามินบี12ได้น้อยลง

มีโรคที่ลำไส้

ผู้ที่เป็นโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังมีท้องร่วงทำให้การดูดซึมวิตามินบี12น้อยลง

ยา

ยาที่ลดการดูดซึมของวิตามินบ12

อาการของผู้ที่ขาดวิตามินบี12ได้แก่

อาการเนื่องจากโลหิตจาง

บางท่านขาดทั้งวิตามินบี12และกรดโฟลิกจะมีอาการและอาการแสดงของโรคขาดวิตามินบี12และกรดโฟลิก

เป็นที่ทราบกันว่าทั้งวิตามินบี12 และกรดโฟลิกจะมีความสำคญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงและการทำงานของระบบประสาท ดังนั้นการขาดวิตามินจะทำให้เกิดอาการ

การวินิจฉัยว่าขาดวิตามินบ12และกรดโฟลิก

การวินิจฉัยการขาดวิตามินบี12และกรดโฟลิกทำได้โดยการเจาะเลือดตรวจหา

วิตามินบี 12 ได้ถูกนำมาใช้

นอกจากนั้นยังนำมาใช้ในโรค

และอาจจะได้ประโยชน์ในโรค

ยังมีการนำวิตามินบี12มาใช้ในภาวะต่างๆดังนี้

ความปลอดภัยในการใช้วิตามินบี12

การใช้วิตามินบี12ร่วมกับยาชนิดอื่น

 

การรักษา

หากคุณมีภาวะโลหิตจางที่เป็นอันตรายหรือมีปัญหาในการดูดซับวิตามินบี 12 คุณจะต้องฉีดวิตามินนี้ก่อน คุณอาจต้องรับช็อตเหล่านี้ต่อไป ทานอาหารเสริมในปริมาณมากทางปาก หรือฉีดทางจมูกหลังจากนั้น

ถ้าคุณไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ คุณมีทางเลือก คุณสามารถเปลี่ยนอาหารของคุณให้รวมถึงธัญพืชที่เสริมวิตามิน B12 อาหารเสริมหรือการฉีด B12 หรือวิตามิน B12 ในช่องปากในปริมาณสูงหากคุณขาด

ผู้สูงอายุที่มีภาวะขาดวิตามิน B12 มักจะต้องทานอาหารเสริม B12 หรือวิตามินรวมที่มี B12 ทุกวัน

สำหรับคนส่วนใหญ่ การรักษาสามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่ความเสียหายของเส้นประสาทที่เกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องอาจเป็นแบบถาวร

ขนาดของวิตามินบี 12 ที่ให้

การรับประทาน:

สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรค

คุณได้รับวิตามินบี 12 เพียงพอหรือไม่? คุณจะต้องแน่ใจว่าคุณทำอย่างนั้นเพื่อสุขภาพที่ดี

วิตามินบี 12 ทำสิ่งต่างๆ มากมายให้กับร่างกายของคุณ ช่วยในการสร้าง DNA และเซลล์เม็ดเลือดแดงของคุณเป็นต้น

เนื่องจากร่างกายของคุณไม่ได้สร้างวิตามินบี 12 คุณจึงต้องได้รับวิตามินจากอาหารจากสัตว์หรือจากอาหารเสริม และควรทำอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าวิตามินบี 12 จะถูกเก็บไว้ในตับนานถึงห้าปี แต่ในที่สุด คุณก็อาจขาดสารอาหารได้หากอาหารของคุณไม่ช่วยรักษาระดับ

การป้องกัน

คนส่วนใหญ่สามารถป้องกันการขาดวิตามินบี 12 ได้ด้วยการรับประทานเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก อาหารทะเล ผลิตภัณฑ์จากนม และไข่ให้เพียงพอ

ถ้าคุณไม่กินผลิตภัณฑ์จากสัตว์ หรือคุณมีโรคประจำตัวที่จำกัดการดูดซึมสารอาหารของร่างกาย คุณสามารถทานวิตามินบี 12 ในวิตามินรวมหรืออาหารเสริมอื่นๆ และอาหารที่เสริมวิตามินบี 12 ได้

หากคุณเลือกทานอาหารเสริมวิตามินบี 12 ให้แจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อที่พวกเขาจะได้บอกคุณว่าคุณต้องการมากน้อยเพียงใด หรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ส่งผลต่อยาใดๆ ที่คุณกำลังใช

Google
 

เพิ่มเพื่อน