หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

วิตามินดี Vitamin D (Cholecalciferol)

วิตามินดีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันมีอยู่ด้วยกันสองฟอมร์คือ ergocalciferol พบในยีสต์ และ cholecalciferol พบในน้ำมันตับปลา ไข่แดง และสังเคราะห์ที่ผิวหนัง ส่วนในน้ำนมพบทั้งสองฟอมร์

เราได้วิตามินส่วนหนึ่งจากอาหาร อีกส่วนหนึ่งจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนัง

วิตามินดีคืออะไรและทำหน้าที่อะไร?

วิตามินดีเป็นสารอาหารที่คุณต้องการเพื่อสุขภาพที่ดี ช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักสำหรับกระดูกที่แข็งแรง วิตามินดีร่วมกับแคลเซียมจะช่วยปกป้องคุณจากโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้กระดูกบางลงและทำให้กระดูกมีแนวโน้มที่จะแตกหักมากขึ้น ร่างกายของคุณต้องการวิตามินดีเพื่อการทำงานอื่นๆ เช่นกัน กล้ามเนื้อของคุณต้องการมันเพื่อการเคลื่อนไหว และเส้นประสาทของคุณต้องการมันเพื่อส่งข้อความระหว่างสมองและร่างกายของคุณ ระบบภูมิคุ้มกันของคุณต้องการวิตามินดีเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียและไวรัสที่บุกรุก

 

อาการของคนที่ขาดวิตามินดี คือกระดูกและฟันอ่อนแรง หักง่าย นอนไม่หลับในเด็กหากขาดวิตามินดี เรียก rickets ส่วนในผู้ใหญ่เรียก osteomalacia

วิตามินดีที่เราได้รับไม่ว่าจากอาหารหรือจากการสังเคราะห์ที่ผิวหนังร่างกายยังไม่สามารถนำไปใช้ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีอวัยวะที่เปลี่ยนคือ

ฉันได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือไม่?

เนื่องจากคุณได้รับวิตามินดีจากอาหาร แสงแดด และอาหารเสริม วิธีหนึ่งที่จะทราบว่าคุณได้รับวิตามินดีเพียงพอหรือไม่คือการตรวจเลือดเพื่อวัดปริมาณวิตามินดีในเลือดของคุณ ในเลือด วิตามินดีรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า 25-ไฮดรอกซีวิตามินดี วัดเป็นนาโนโมลต่อลิตร (nmol/L) หรือนาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ng/mL) หนึ่ง nmol/L เท่ากับ 0.4 ng/mL

ในสหรัฐอเมริกา คนส่วนใหญ่มีระดับวิตามินดีในเลือดเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เกือบหนึ่งในสี่คนมีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำเกินไปหรือไม่เพียงพอต่อกระดูกและสุขภาพโดยรวม

บางคนมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาในการได้รับวิตามินดีเพียงพอมากกว่าคนอื่นๆ:

เมื่อไรจึงเรียกว่าขาดวิตามินดี

วิตามินดีในรางกายมีสองชนิดคือวิตามินที่ได้จากอาหารและการสังเคราะห์ที่ผิวหนังและจะไปเปลี่ยนแปลงเป็น calcidiol หรือ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] และวิตามินดีที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงทีไตเรียก calcitriol หรือ 1,25(OH) 2D ในการเจาะเลือดเพื่อบอกว่าร่างกายเราขาดวิตามินหรือไม่เราจะเจาะหา calcidiol หรือ 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] เพราะว่าวิตามินตัวนี้มี half-life of 15 วัน

ตารางที่ 1: ระดับวิตามิน 25-Hydroxyvitamin D [25(OH)D] และสุขภาพ
nmol/L** ng/mL* Health status
<30 <12 เป็นภาวะขาดวิตามินดี ในเด็กจะเกิดโรค ricketsผู้ใหญ่จะเกิดโรค osteomalacia
30–50 12–20 เป็นภาวะที่ร่างกายได้รับวิตามินดีไม่พออาจจะทำให้เกิดโรค
≥50 ≥20 ระดับวิตามินดีที่ต้องการ
>125 >50 อาจจะเกิดผลเสียจากวิตามินดีที่มากเกินไป

ฉันต้องการวิตามินดีมากแค่ไหน?

ปริมาณวิตามินดีที่คุณต้องการในแต่ละวันขึ้นอยู่กับอายุของคุณ ปริมาณที่แนะนำโดยเฉลี่ยต่อวันแสดงไว้ด้านล่างในหน่วยไมโครกรัม (mcg) และหน่วยสากล (IU):

 

Life Stage Recommended Amount
เกิดถึง12เดือน 10 mcg (400 IU)
เด็ก 1–13 ปี 15 mcg (600 IU)
วัยรุ่น 14–18ปี 15 mcg (600 IU)
ผู้ใหญ่ 19–70 ปี 15 mcg (600 IU)
อายุมากกว่า 71 ปี 20 mcg (800 IU)
คนตั้งครรภ์และให้นมบุตร 15 mcg (600 IU)

สาเหตุของการขาดวิตามิน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับวิตามินดีไม่เพียงพอ?

ในเด็ก การขาดวิตามินดีทำให้เกิดโรคกระดูกอ่อน ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้กระดูกอ่อน อ่อนแอ ผิดรูป และเจ็บปวด ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ การขาดวิตามินดีทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน ซึ่งเป็นโรคที่ทำให้เกิดอาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแรง

วิตามินดีมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาวิตามินดีเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าวิตามินดีส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนที่งานวิจัยนี้แสดงให้เห็น:

สุขภาพกระดูกและโรคกระดูกพรุน

การขาดแคลนวิตามินดีและแคลเซียมในระยะยาวจะทำให้กระดูกเปราะบางและแตกหักได้ง่ายขึ้น ภาวะนี้เรียกว่าโรคกระดูกพรุน ผู้หญิงและผู้ชายสูงอายุหลายล้านคนเป็นโรคกระดูกพรุนหรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ กล้ามเนื้อก็มีความสำคัญต่อสุขภาพกระดูกเช่นกันเพราะช่วยรักษาสมดุลและป้องกันการหกล้ม การขาดวิตามินดีอาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอและเจ็บปวดได้

การได้รับวิตามินดีและแคลเซียมในปริมาณที่แนะนำจากอาหาร (และอาหารเสริม หากจำเป็น) จะช่วยรักษากระดูกให้แข็งแรงและป้องกันโรคกระดูกพรุน การเสริมวิตามินดีและแคลเซียมจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกในผู้สูงอายุได้เล็กน้อย แต่ก็ไม่ชัดเจนว่าจะช่วยลดความเสี่ยงที่กระดูกจะล้มหรือหักได้หรือไม่

มะเร็ง

วิตามินดีดูเหมือนจะไม่สามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านม ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก หรือปอดได้ ยังไม่ชัดเจนว่าวิตามินดีส่งผลต่อความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือโอกาสรอดชีวิตจากมะเร็งนี้หรือไม่ ระดับวิตามินดีในเลือดที่สูงมากอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับอ่อนได้

การทดลองทางคลินิกชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าอาหารเสริมวิตามินดี (จะมีหรือไม่มีแคลเซียม) อาจไม่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง แต่ก็อาจลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้เล็กน้อย จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของวิตามินดีในการป้องกันมะเร็งและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น

โรคหัวใจ

วิตามินดีมีความสำคัญต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดและความดันโลหิตปกติ การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมวิตามินดีอาจช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักสองประการสำหรับโรคหัวใจ การศึกษาอื่นๆ ไม่แสดงประโยชน์ใดๆ หากคุณมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน การรับประทานวิตามินดีในขนาดที่สูงกว่า 20 ไมโครกรัม (800 IU) ต่อวันบวกกับแคลเซียมอาจทำให้ความดันโลหิตของคุณเพิ่มขึ้นได้ โดยรวมแล้ว การทดลองทางคลินิกพบว่าอาหารเสริมวิตามินดีไม่ได้ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหรือเสียชีวิตจากโรคหัวใจ แม้ว่าคุณจะมีระดับวิตามินในเลือดต่ำก็ตาม

ภาวะซึมเศร้า

วิตามินดีจำเป็นสำหรับสมองของคุณในการทำงานอย่างถูกต้อง การศึกษาบางชิ้นพบความเชื่อมโยงระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดต่ำและความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของภาวะซึมเศร้า อย่างไรก็ตาม การทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการเสริมวิตามินดีไม่ได้ป้องกันหรือบรรเทาอาการซึมเศร้าได้

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง Multiple sclerosis

ผู้คนที่อาศัยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจะได้รับแสงแดดมากกว่าและมีระดับวิตามินดีสูงกว่า พวกเขายังไม่ค่อยเกิดโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (MS) ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อเส้นประสาทที่ส่งข้อความจากสมองไปยังส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย การศึกษาจำนวนมากพบความเชื่อมโยงระหว่างระดับวิตามินดีในเลือดต่ำกับความเสี่ยงในการเกิด MS อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ศึกษาว่าอาหารเสริมวิตามินดีสามารถป้องกัน MS ได้หรือไม่ ในผู้ที่เป็นโรค MS การทดลองทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการเสริมวิตามินดีไม่ได้ช่วยให้อาการแย่ลงหรือกลับมาเป็นอีก

โรคเบาหวานประเภท 2

วิตามินดีช่วยให้ร่างกายควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อย่างไรก็ตาม การทดลองทางคลินิกในผู้ที่เป็นและไม่มีโรคเบาหวานแสดงให้เห็นว่าการเสริมวิตามินดีไม่ได้ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด หรือลดความต้านทานต่ออินซูลิน หรือระดับฮีโมโกลบิน A1c (ระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา) การศึกษาอื่นๆ แสดงให้เห็นว่าอาหารเสริมวิตามินดีไม่ได้หยุดคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานจากการเป็นโรคเบาหวาน

ลดน้ำหนัก
การรับประทานอาหารเสริมวิตามินดีหรือการรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดีไม่ได้ช่วยให้คุณลดน้ำหนักได้

 

อาหารอะไรให้วิตามินดี?

อาหารตามธรรมชาติมีวิตามินดีน้อยมาก อาหารเสริมจะให้วิตามินดีส่วนใหญ่ในอาหารของชาวสหรัฐอเมริกา ตรวจสอบฉลากข้อมูลโภชนาการเพื่อดูปริมาณวิตามินดีในอาหารหรือเครื่องดื่ม

อาหาร

อาหารส่วนใหญ่จะมีวิตามินดีไม่มาก อาหารที่มีวิตามินดีได้แก่

แสงแดด

แสงแดด Ultraviolet (UV) B เมื่อกระทบผิวหนังจะกระตุ้นให้ผิวหนังสร้างวิตามินดี ปริมาณ วิตามินที่เกิดจากแสงแดดจะขึ้นกับ

ร่างกายของคุณสร้างวิตามินดีเมื่อผิวที่เปลือยเปล่าของคุณโดนแสงแดด คนส่วนใหญ่ได้รับวิตามินดีอย่างน้อยด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตาม เมฆ หมอกควัน อายุที่มากขึ้นและการมีผิวสีเข้มจะช่วยลดปริมาณวิตามินดีที่ผิวสร้างได้ นอกจากนี้ผิวของคุณไม่ได้สร้างวิตามินดีจากแสงแดดทางหน้าต่าง

รังสีอัลตราไวโอเลตจากแสงแดดอาจทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ ดังนั้น การจำกัดเวลาที่คุณอยู่กลางแสงแดดจึงเป็นเรื่องสำคัญ แม้ว่าครีมกันแดดจะจำกัดการผลิตวิตามินดี แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพแนะนำให้ใช้ครีมกันแดดที่มีค่าป้องกันแสงแดด (SPF) 15 ขึ้นไปเมื่อคุณอยู่กลางแดดนานกว่าสองสามนาที

 

อาหารเสริม

อาหารหลายประเทภรวมทั้งนมได้ใส่วิตามินดีในอาหารและนมดังกล่าว คนปกติควรจะได้รับวิตามินดีอย่างน้อยวันละ 400 IUต่อวัน

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินดีชนิดใดบ้างที่มีอยู่?

วิตามินดีพบได้ในอาหารเสริมวิตามินรวม/แร่ธาตุรวม นอกจากนี้ยังมีอยู่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีเฉพาะวิตามินดีหรือวิตามินดีรวมกับสารอาหารอื่นๆ บางชนิด วิตามินดีสองรูปแบบในอาหารเสริมคือ D2 (ergocalciferol) และ D3 (cholecalciferol) ทั้งสองรูปแบบจะเพิ่มวิตามินดีในเลือดของคุณ แต่ D3 อาจเพิ่มสูงขึ้นและนานกว่า D2 เนื่องจากวิตามินดีละลายได้ในไขมัน จึงดูดซึมได้ดีที่สุดเมื่อรับประทานพร้อมกับอาหารหรือของว่างที่มีไขมันอยู่บ้าง

อาการของคนขาดวิตามินดี

วิตามินดีสามารถเป็นอันตรายได้หรือไม่?

การได้รับวิตามินดีมากเกินไปอาจเป็นอันตรายได้ ระดับวิตามินดีในเลือดที่สูงมาก (มากกว่า 375 nmol/L หรือ 150 ng/mL) อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน กล้ามเนื้ออ่อนแรง สับสน ปวด เบื่ออาหาร ขาดน้ำ ปัสสาวะและกระหายน้ำมากเกินไป และนิ่วในไต ระดับวิตามินดีที่สูงมากอาจทำให้ไตวาย หัวใจเต้นผิดปกติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ วิตามินดีในระดับสูงมักเกิดจากการรับประทานวิตามินดีจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในปริมาณที่มากเกินไป คุณไม่สามารถรับวิตามินดีจากแสงแดดมากเกินไปได้ เนื่องจากผิวของคุณจำกัดปริมาณวิตามินดีที่ผลิตได้

เราไม่ควรได้รับวิตามินดีในแต่ละวัน ได้แก่ การบริโภคจากทุกแหล่ง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และอาหารเสริม โดยมีหน่วยเป็นไมโครกรัม (mcg) และหน่วยสากล (IU) ดังต่อไปนี้

Ages Upper Limit
Birth to 6 months 25 mcg (1,000 IU)
Infants 7–12 months 38 mcg (1,500 IU)
Children 1–3 years 63 mcg (2,500 IU)
Children 4–8 years 75 mcg (3,000 IU)
Children 9–18 years 100 mcg (4,000 IU)
Adults 19 years and older 100 mcg (4,000 IU)
Pregnant and breastfeeding teens and women 100 mcg (4,000 IU)

วิตามินดีทำปฏิกิริยากับยาหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอื่น ๆ หรือไม่?

อาหารเสริมวิตามินดีอาจมีปฏิกิริยากับยาบางชนิด นี่เป็นตัวอย่างบางส่วน:

แจ้งให้แพทย์ เภสัชกร และผู้ให้บริการด้านสุขภาพอื่น ๆ ของคุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์หรือที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ที่คุณใช้ พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจมีปฏิกิริยากับยาของคุณหรือไม่ นอกจากนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่ายาที่คุณรับประทานอาจรบกวนการดูดซึมหรือใช้สารอาหารอื่นๆ ของร่างกายหรือไม่

วิตามินดีและการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ

ผู้คนควรได้รับสารอาหารส่วนใหญ่จากอาหารและเครื่องดื่ม ตามแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันของรัฐบาลกลาง อาหารประกอบด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และส่วนประกอบอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในบางกรณี อาหารเสริมและอาหารเสริมจะมีประโยชน์เมื่อไม่สามารถสนองความต้องการสารอาหารตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปได้ (เช่น ในช่วงชีวิตเฉพาะ เช่น การตั้งครรภ์) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ โปรดดูแนวทางการบริโภคอาหารสำหรับชาวอเมริกันและ MyPlate ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา

 

อาการของคนขาดวิตามินดี

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน