หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

 

อาการของคนที่ขาดวิตามินดี

คนเราจะขาดวิตามินดีได้หลายงิธีกล่าวคือ รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีน้อย ลำไส้มีการดูดซึมวิตามินดีลดลง ร่างกายมีความต้องการวิตามินดีเพิ่ม เช่นคนตั้งครรภ์ มีการขับวิตามินดีออกมาก หรือไตไม่สร้างวิตามินดี

  • ในเด็กที่ขาดวิตามินดีจะมีการพัฒนาการที่ช้า เช่นเดินช้า คลานช้า กระหม่อมปิดช้า กระดูกกระโหลกโป่ง
  • สำหรับเด็กโตเวลาเดินจะปวดกระดูก หากเป็นมากๆจะมีความพิการของกระดูก
  • Rachitic tetany มีการกระตุกของมือเนื่องจากแคลเซียมต่ำ
  • การเปลี่ยนแปลงกระดูก กระดูกจะไม่แข็งแรง

 

ใครที่มีโอกาสขาดวิตามินดี

คนบางกลุ่มได้รับวิตามินจากอาหารไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเสริม หรือรับประทานวิตามินเสริม กลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีได้แก่

ดังนั้นในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจะต้องให้อาหารที่มีวิตามินดีเพิ่ม และอาจจะต้องให้วิตามินดีเพิ่ม

วิตามินดีและสุขภาพ

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกน้อยเนื่องมาจากเนื้อกระดูกมีปริมาณแคลเซี่ยมน้อย สาเหตุที่สำคัญคือความสมกุลของแคลเซี่ยมและวิตามินดี การที่มีวิตามินดี และแคลเซี่ยมสะสมอยู่ในร่างกายอย่างเพียงพอจะป้องกันมิให้กระดูกพรุน

มะเร็ง

มีรายงานและหลักฐานทางระบาดวิทยาพบว่าวิตามินดีสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับอ่อน แต่การพิสูจน์จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่มีการศึกษาพบว่าวิตามินดีสูงๆจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน

หากได้รับวิตามินดีสูงๆจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพอะไรบ้าง

อาการของวิตามินดีเกินขนาดไม่จำเพาะ อาการที่พบได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักลด ปัสสาวะบ่อย หัวใจเต้นผิดปกติ หากวิตามินเกินขนาดมากจะทำให้แคลเซี่ยมจับที่ผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดตีบจนเกิดอวัยวะขาดเลือดที่หัวใจ สมอง ไต

มีการศึกษาผู้ป่วยวัยทองที่ได้รับวิตามินดีวันละ 400 iu และแคลเซี่ยมวันละ 1000 มิลิกรัม เป็นเวลา 7 ปีพบว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตเพิ่มร้อยละ 17

   

 


fb google