อาการของคนที่ขาดวิตามินดี

คนเราจะขาดวิตามินดีได้หลายงิธีกล่าวคือ รับประทานอาหารที่มีวิตามินดีน้อย ลำไส้มีการดูดซึมวิตามินดีลดลง ร่างกายมีความต้องการวิตามินดีเพิ่ม เช่นคนตั้งครรภ์ มีการขับวิตามินดีออกมาก หรือไตไม่สร้างวิตามินดี

  • ในเด็กที่ขาดวิตามินดีจะมีการพัฒนาการที่ช้า เช่นเดินช้า คลานช้า กระหม่อมปิดช้า กระดูกกระโหลกโป่ง
  • สำหรับเด็กโตเวลาเดินจะปวดกระดูก หากเป็นมากๆจะมีความพิการของกระดูก
  • Rachitic tetany มีการกระตุกของมือเนื่องจากแคลเซียมต่ำ
  • การเปลี่ยนแปลงกระดูก กระดูกจะไม่แข็งแรง

 

ใครที่มีโอกาสขาดวิตามินดี

คนบางกลุ่มได้รับวิตามินจากอาหารไม่เพียงพอ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเสริม หรือรับประทานวิตามินเสริม กลุ่มที่เสี่ยงต่อการขาดวิตามินดีได้แก่

  • ทารกที่ดื่มนมแม่ วิตามินดีในน้ำนมจะมีมากหรือน้อยขึ้นกับวิตามินดีของแม่ แนะนำให้แม่ที่ให้นมบุตรควรจะได้รับวิตามินดีเสริม
  • ผู้สูงอายุ เนื่องจากผิวหนังของผู้สูงอายุสังเคราะห์วิตามินได้น้อย และส่วนใหญ่อยู่แต่ในบ้าน รวมทั้งได้รับวิตามินจากอาหารไม่เพียงพอ ดังนั้นควรจะเสริมวิตามินดีให้กับผู้สูงอายุ
  • ผู้ที่เจอแสงแดดน้อย จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ เช่นอยู่แต่ในบ้านหรือสวมชุดคลุมทั้งแขนและหน้าจะทำให้ถูกแสงน้อยโอกาสเกิ็สูง
  • ผู้ทีมีผิวสีคลำซึ่งจะทำให้ผิวหนังผลิตวิตามิน ดี ลดลง
  • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดูซึมไขมัน เช่นผู้ที่เป็นโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังทำให้การดูซึมวิตามิน ดีลดลง
  • ผู้ที่ตัดกระเพาะอาหารออก

ดังนั้นในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวจะต้องให้อาหารที่มีวิตามินดีเพิ่ม และอาจจะต้องให้วิตามินดีเพิ่ม

วิตามินดีและสุขภาพ

โรคกระดูกพรุน

โรคกระดูกพรุนเป็นโรคที่มีเนื้อกระดูกน้อยเนื่องมาจากเนื้อกระดูกมีปริมาณแคลเซี่ยมน้อย สาเหตุที่สำคัญคือความสมกุลของแคลเซี่ยมและวิตามินดี การที่มีวิตามินดี และแคลเซี่ยมสะสมอยู่ในร่างกายอย่างเพียงพอจะป้องกันมิให้กระดูกพรุน

มะเร็ง

มีรายงานและหลักฐานทางระบาดวิทยาพบว่าวิตามินดีสามารถป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งตับอ่อน แต่การพิสูจน์จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม แต่มีการศึกษาพบว่าวิตามินดีสูงๆจะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งตับอ่อน

หากได้รับวิตามินดีสูงๆจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพอะไรบ้าง

อาการของวิตามินดีเกินขนาดไม่จำเพาะ อาการที่พบได้แก่ คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักลด ปัสสาวะบ่อย หัวใจเต้นผิดปกติ หากวิตามินเกินขนาดมากจะทำให้แคลเซี่ยมจับที่ผนังหลอดเลือดทำให้เส้นเลือดตีบจนเกิดอวัยวะขาดเลือดที่หัวใจ สมอง ไต

มีการศึกษาผู้ป่วยวัยทองที่ได้รับวิตามินดีวันละ 400 iu และแคลเซี่ยมวันละ 1000 มิลิกรัม เป็นเวลา 7 ปีพบว่าจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในไตเพิ่มร้อยละ 17

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน