วิตามินบี1 Vitamin B1 (Thiamine)

วิตามินบี1 หรือ ไทแอมีน (thiamine) เป็นวิตามิน ที่ละลายน้ำชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็น
ต่อการดำรงชีวิต วิตามินบี1มีหน้าที่สำคัญ คือ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีน
และไขมัน ทำให้เกิดพลังงานเพื่อให้ร่างกายสามารถทำงานได้ และนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาท

ถ้าร่างกายได้รับวิตามินบี1ไม่เพียงพอ

จะทำให้เป็นโรคเหน็บชา โรคนี้เกิดได้กับบุคคลทุกกลุ่มอายุ สำหรับเด็กทารกถ้าเป็นโรคเหน็บชา จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันต่อโรค ซึ่งพบได้มากในประเทศ ที่ประชาชนรับประทานข้าวที่ขัดสีเป็นข้าวขาว เป็นอาหารหลัก โดยไม่รับอาหารอื่นที่มีวิตามินบีหนึ่งเสริมอย่างเพียงพอ 

ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินบีหนึ่งได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารที่บริโภค

ร่างกายจะสะสมไทแอมินไว้ได้เพียงเล็กน้อย โดยกระจายอยู่ตามเนื้อเยื้อต่างๆ ได้แก่ ตับ ไต หัวใจ สมอง และกล้ามเนื้อ ซึ่งจะมีความเข้มข้นสูงกว่าในเลือดเล็กน้อย ไทแอมินจะถูกนำไปใช้จนหมดอย่างรวดเร็วถ้าไม่ได้รับเพิ่มจากอาหาร

วิตามินบี1จะพบในอหารหลายประเภท เช่นยิสต์ ธัญพืช ถั่ว และเนื้อสัตว์ และมักจะผสมในวิตามินบีรวม( vitamin B1 (thiamine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin/niacinamide), vitamin B5 (pantothenic acid), vitamin B6 (pyridoxine), vitamin B12 (cyanocobalamin), และ folic acid).คนนำวิตามินบี1มาใช้ รักษาโรคขาดวิตามินบี1หรือโรคเหน็บชา ให้คนที่เบื่ออาหาร ท้องร่วงเรื้อรัง ให้ในผุ้ป่วยโรคเรื้อรังเช่น โรคเอดส์ ปวดปลายประสาท โรคหัวใจ เป็นต้น

สาเหตุของการขาดวิตามินบี1


เหน็บชา

อาหารที่มีสารทำลายวิตามินบีหนึ่ง ซึ่งจำแนกได้ 2 ชนิด คือ

อาการของผู้ที่ขาดวิตามินบี1เป็นอย่างไร

อาการขาดวิตามินบี1การวินิจฉัยขาดวิตามินบี1

  • ตรวจปัสสาวะพบว่าการขับวิตามินออกทางปัสสาวะน้อยกว่า 50 ?g/day
  • หรือตรวจหา Erythrocyte transketolase activity ก่อนและหลังให้วิตามินบี1

การนำวิตามินมาใช้รักษา

การรักษาขาดวิตามินบี1

การรักษาอาการทางสมองของผู้ติดสุรา

อาการทางสมองของผู้ติดสุราเกิดจากการขาดวิตามินบี1ที่เรียกว่า Wernicke-Korsakoff syndrome

การให้วิตามินบี ที่อาจจะได้ผล

ขนาดของวิตามินบี1ที่ใช้

ในแง่การให้บำรุงจะให้วิตามิบีขนาด

เพิ่มเพื่อน