กรดโฟลิค Vitamin M (Folic acid)

หน้าที่โฟลิก

โฟลิคเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างสารพันธุกรรม RNA และ DNA ทำงานร่วมกับ vitamin B12 ในการสร้างเม็ดเลือดแดง นอกจากนี้โฟลิคยังมีส่วนส่วนป้องกันมะเร็งบางชนิด โรคหัวใจ โรคอัมพฤติ และป้องกันเด็กพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะ3เดือนแรกของการตั้งครรภ์

ขนาดที่ต้องการ RDA: 180 to 200 µg


กรดโฟลิคคืออะไร

โฟลิคเป็นวิตามินที่ละลายน้ำมักจะพบในอาหารตามธรรมชาติ

หน้าที่ของกรดโฟลิค

 • โฟลิคจะมีส่วนสำคัญในการสร้างเซลล์ โดยเฉพาะเซลล์ที่มีการแบ่งตัว เช่นทารก และคนตั้งครรภ์
 • นอกจากนั้นโฟลิคยังส่วนประกอบสำคัญในการสังเคราะห์ DNA และ RNA
 • และยังป้องกันการเปลี่ยนแปลงของ DNA และ RNA ทำให้ป้องกันมะเร็ง
 • โฟลิคยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ใหญ่และเด้ก
 • โฟลิคยังมีส่วนสำคัญในขบวนการ metabolism ของ homocysteine พบว่าหากร่างกายมีสาร homocystein ในเลือดสูง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง folic vitmin B6,B12 จะเปลี่ยนแปลง homocystein ไปเป็น methionine ทำให้ระดับ homocystein ลดลงซึ่งจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ แต่จากการศึกษายังไม่พบความสัมพันธ์ของ homocystein และโรคหัวใจ

อาหารที่มีกรดโฟลิค

กรดโฟลิคจะพบมากในอาหารพืชใบเขียว ผลไม้โดยเแพาะผลไม้เปรี้ยว และอาหารจำพวกถั่วต่างๆ ตารางข้างล่างจะแสดงปริมาณกรดโฟลิคในอาหาร

Table 1:ตารางแสดงปริมาณกรดโฟลิคในอาหาร
Food Micrograms (μg) % DV^
*Breakfast cereals fortified with 100% of the DV, ¾ cup 400 100
ตับวัว 3 ounces 215 54
ถั่ว ½ cup 179 45
ผักขม ½ cup 115 29
ข้าวสาวย ½ cup 77 19
Avocado, ½ cup 59 15
Spinach, raw, 1 cup 58 15
มะละกอ 1 cup cubes 52 13
ข้าวโพด ½ cup 52 13
Broccoli, ½ cup 51 13
น้ำมะเขือ, 1 cup 49 12
Green peas, frozen, boiled, ½ cup 47 12
น้ำส้ม 1 cup 47 12
ขนมปัง1 slice 43 11
ถั่วลิสง 1 ounce 41 10
Strawberries 1 cup 40 10
Cantaloupe 1 cup cubes 34 9
ส้ม 1 ผล 29 7
ไข่ 24 6
กล้วย 1 medium 24 6
ขนมปัง 1 slice 14 4

รายการที่มี *หมายถึงอาหารที่ได้ใส่กรดโฟลิคเพิ่มเติมในอาหาร

%DVหมายถึงปริมาณโฟลิคที่ได้รับจากอาหารเมื่อเทียบกับปริมาณที่ต้องได้รับต่อวันหากน้อยกว่า 5% ถือว่าน้อย ควรจะอยู่ในช่วง 10-19%

คนปรกติต้องการกรดโฟลิควันละเท่าไร

ความต้องการกรดโฟลิคขึ้นกับเพศ อายุ และสภาพการตั้งครรภ์หรือการเลี้ยงลูกด้วยนม

: ตารางแสดงความต้องการกรดโฟลิคสำหรับเด็กและผู้ใหญ่
Age (years) Males and Females (μg/day) Pregnancy (μg/day) Lactation (μg/day)
1–3 150 N/A N/A
4–8 200 N/A N/A
9–13 300 N/A N/A
14–18 400 600 500
19+ 400 600 500

ปัจจัยเสี่ยงต่อการขาดกรดโฟลิค

การขาดกรดโฟลิคจะเกิดเมื่อร่างกายมีความต้องการกรดโฟลิคเพิ่ม แต่รับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิคน้อย หรือเกิดจากการรับประทานยาบางชนิด ภาวะที่พบว่าเสี่ยงต่อการขาดโฟลิค


ยาที่ทำให้ร่างกายขาดกรดโฟลิค

 • ยากันชักเช่น dilantin, phenytoin and primidone)
 • ยารักษาเบาหวานเช่น metformin
 • sulfasalazine (used to control inflammation associated with Crohn's disease and ulcerative colitis)
 • ยาขับปัสสวะ triamterene
 • ยารักษาโรคมะเร็ง methotrexate
 • ยากล่อมประสาท barbiturates

อ่านต่อหน้าที่ 2 | กรดโฟลิกกับคนท้อง

 fb google