กรดโฟลิก Folic acid

 

 

โฟลิคเป็นวิตามินในการสร้างเม็ดเลือดแดง ผู้หญิงที่คิดว่าจะตั้งครรภ์ควรจะต้องรับโฟลิควันละ400 micrograms ต่อวัน

เมื่อไรจึงจะรับโฟลิค

สำหรับผู้ที่คิดจะตั้งครรภ์ควรจะรับโฟลิคทันทีเพราะภาวะพิการแต่กำเนิดมักจะเกิดใน 28 วันหลังปฏิสนธิ ดังนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าตั้งครรภ์ หากตั้งครรภ์แล้วก็ควรจะรับประทานกรดโฟลิคทันที

หากขาดกรดโฟลิคจะมีผลอย่างไรต่อเด็ก

หากขาดกรดโฟลิคจะเกิดผลเสีต่อระบบประสาทของเด็กคือ

 • Spina bifidaเป็นภาวะที่กระดูกสันหลังไม่ปิดทำให้ประสาทไขสันหลังไม่อะไรหุ้ม
 • สมองฝ่อ

จะรับประทานอาหารอะไรที่มีกรดโฟลิค

 • ผักใบเขียวทั้งหลาย
 • ผลไม้เปรี้ยว เช่นส้ม มะนาว
 • ถั่วชนิดต่างๆ
 • ขนมปัง
 • อาหารธัญพืช
 • ข้าว

ใครที่เสี่ยงต่อพิการแต่กำเนิด

 • ผู้ที่เคยคลอดพิการแต่กำเนิดมาก่อน
 • ผู้ที่รับประทานอาหารไม่ครบถ้วน
 • การป้องกันที่ดีคือรับโฟลิควันละ 400 ไมโครกรัม

การวินิจฉัยเด็กพิการแต่กำเนิด

การวินิจฉัยทำได้โดย

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว