หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

สารอาหารที่แนะนำสำหรับคนท้อง

 

ตารางข้างล่างแสดงปริมาณสารอาหาร ที่แนะนำสำหรับคนท้องและผู้หญิงตามอายุ

 

Female RDA Calories Protein Vitamin E Vitamin K Vitamin C Thiamin
15-18 2200 44 8 55 60 1.1
19-24 2200 46 8 60 60 1.1
25-50 2200 50 8 65 60 1.1
51+ 1900 50 8 65 60 1.0
Pregnant +300 60 10 65 70 1.5

Riboflavin Niacin Vitamin B6 Folate Vitamin B12 Iron Zinc Selenium
1.3 15 1.5 180 2.0 15 12 50
1.3 15 1.6 180 2.0 15 12 55
1.3 15 1.6 180 2.0 15 12 55
1.2 13 1.6 180 2.0 10 12 55

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

   

fb google