หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

การตั้งครรภ์และความเครียด

แม้ว่าจะตั้งครรภ์สมใจคุณแม่ แต่การตั้งครรภ์ก็นำการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีวิตของคุณแม การทำงาน่ ความพร้อม ความไม่รู้ ความกลัวต่างๆนานาจะนำความเครียดมาสู่คุณแม่ นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง อารมณ์ ระดับฮอร์โมนดังนั้นคุณแม่ต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียด เพราะหากเครียดมากคุณแม่จะนอนไม่หลับ รับประทานอาหารได้น้อยลง และหากเป็นเรื้อรังก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงได้

สาเหตุของความเครียด

ส่วนหนึ่งเกิดจาก

  • อาการของการตั้งครรภ์ เช่น คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะบ่อย ปวดหลัง เป็นต้น คุณแม่ไม่ต้องกังวล เนื่องจากอาการดังกล่าวจะเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้น พออย่างเข้าสู่การตั้งครรภ์เดือนที่สี่อาการดังกล่าวก็จะหายไป
  • การเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน ทำให้อารมณืผันผวน คุณแม่ต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลง และพยายามอย่าใส่ใจให้มาก
  • ความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพเด็ก การเลี้ยงดู การเป็นพ่อแม่ที่ดี
  • ความกังวลเกี่ยวกับการเงิน การงาน คุณแม่ต้องอย่ากังวลเกินกว่าเหตุ ควรปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์จะได้ข้อมูลที่ดี

ผลกระทบของความเครียดต่อการตั้งครรภ์

มีหลักฐานพอจะยืนยันได้ว่า หากเครียดมากๆจะทำให้คลอดก่อนกำหนด เด็กทารกน้ำหนักตัวน้อย และการแท้ง

วิธีการลดความเครียด

ความเครียด

การตกไข่ | การปฏิสนธิ | การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ | การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ | การรับประทานกรดโฟลิค | ยาที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | การคำนวณวันคลอด | สิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ | สุรา บุหรี่กาแฟ | อาหารที่เพิ่มเชื้ออสุจิ | วิตามินที่ร่างกายต้องการ | การทดสอบการตั้งครรภ์ | การออกกำลังระหว่างตั้งครรภ์ | การวางแผนทางการเงิน | 8วิธีหลีกเลี่ยงสารพิษ | การตั้งครรภ์เมื่ออายุมากกว่า 35 ปี | ความพร้อมทางร่างกาย | การคำนวณอายุครรภ์ | การตั้งครรภ์ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ การตั้งครรภ์และความเครียด | x-ray และการตั้งครรภ์ | การตั้งครรภ์และการใช้ยา | การตั้งครรภ์และการท่องเที่ยว

   

fb google