สารเสพติดและการตั้งครรภ์

 

สุราหรือแอลกอฮอร์เป็นสารที่ทำให้เกิดความพิการกับทารกมากที่สุด สุราจะทำให้เกิดกลุ่มที่เรียกว่า Fetal alcohol syndrome (FAS) การเกิดกลุ่มอาการนี้ขึ้นกับปริมาณที่ดื่ม

Fetal alcohol syndrome (FAS) มีลักษณะดังต่อไปนี้

 • ด้านการเจริญเติบโต: ทารกเจริญเติบโตช้าในขณะอยู่ในครรภ์; เมื่อคลอดออกมาก็เจริญเติบโตช้า
 • ระบบประสาท: ทารกจะมีอาการสั่น , ดูดนมไม่ดี ,กล้ามเนื้อเกร็งหรืออ่นปวกเปียก พัฒนาการช้า
 • การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง(ต้องมีอย่างน้อย2ข้อ): ตาแคบ, หนังตาตก,คางเล็ก ศีรษะเล็ก ตาเล็ก ศีรษะเล็ก หน้าเล็ก,ริมฝีปากบนบางและกว้าง, จมูกสั้นและเชิด,ไม่มีร่องจากจมูกถึงริมฝีปาก
 • อาการอื่นที่พบได้: ความผิดปกติของหัวใจ, กระดูกสันหลังผิดปกติ,แขนขาผิดปกติ, ระบบขับถ่ายผิดปกต

FAS จะเกิดในผู้ที่ดื่มสุรามากกว่า 3 หน่วยสุราต่อวัน

FAS Fetal alcohol syndrome

 

 

การป้องกัน Fetal alcohol syndrome (FAS)

สุรา

สำหรับผู้ที่ดื่มสุรามักจะให้ข้อมูลว่าดื่มไม่มาก การจะประเมินว่ามากหรือน้อยให้ถามคำถาม 4 ข้อและให้คะแนน

 • ให้ถามว่าดื่มวันละกี่แก้ว(หากตอบว่ามากกว่า2 แก้วจะให้คะแนน 2
 • ให้ถามว่าที่ผ่านมามีใครต่อว่าเรื่องที่คุณดื่มสุราหรือไม่ หากมีคนต่อว่าให้คะแนน 1
 • ให้ถามว่าเคยมีความคิดที่จะลดการดื่มหรือไม่ หากเคยคิดให้คะแนน 1
 • ให้ถามว่าจะต้องดื่มตอนเช้าเพื่ออาการเมาค้าง หากตอบว่าใช่ให้คะแนน 1

หากตอบว่าไม่ใช่หมดจะได้คะแนนเท่ากับ 0 โอกาศที่จะเป็นคนดื่มสุราหนักเท่ากับร้อยละ 1.5 แต่หากข้อมากกว่า 5 แก้วต่อวันจะมีโอกาศที่จะดื่มสุราหนักเพิ่มขึ้น 8.5 เท่า หากทุกข้อตอบใช่จะมีโอกาศที่จะดื่มสุราหนักประมาณร้อยละ 60 หากท่านมีปัญหาเรื่องดื่มสุราทารกที่คลอดออกมาจะมีโอกาศเกิด FAS 59 รายต่อการคลอดปกติ 1000 ราย ดังนั้นผู้ที่ดื่มสุราควรจะลดการดื่มสุราระหว่างการตั้งครรภ์โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์

การสูบบุหรี่

ผลการสูบบุหรี่ต่อการตั้งครรภ์

 • ทารกในครรภ์ไม่เจริญเติบโต IUGR พบว่าน้ำหนักทารกที่ลดสัมพันธ์กับปริมาณบุหรี่ที่สูบ น้ำหนักทารกที่คลอดจากแม่ที่สูบบุหรี่จะน้อยกว่าผู้ที่ไม่สูบประมาณ 170-200 กรัม
 • คลอดก่อนกำหนด
 • แท้ง
 • อัตราการตั้งครรภ์ลดลงประมาณร้อยละ 50
 • ลูกสาวของแม่ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงในการสูบบหรี่เพิ่มขึ้น 4 เท่า
 • อัตราการเสียชีวิตของทารกsudden infant death syndrome (SIDS) ที่แม่สูบบุหรี่จะสูงกว่าผู้ที่ไม่สูบ

ดังนั้นควรจะแนะนำให้หญิงเจริญพันธ์เลิกบุหรี่ และผู้ชายที่ภรรยาวางแผนจะตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ควรจะงดบุหรี่

ยา Barbiturates

เป็นยากล่อมประสาทที่นิยมใช้รักษาอาการอยากยาบ้า cocaineหรืออาการติดสุรา แต่ยาBarbiturates ก็ทำให้เกิดการติดยา และเกิดอาการหากหยุดยา Barbiturates ซึ่งอาจจะอันตรายกับชีวิตคนท้อง

หากได้รับยา barbiturates มากเกินไปก็จะทำให้เกิดอาการ ซึมลงจนกระทั่งหมดสติหรือโคม่า ความดันโลหิตต่ำ หายใจช้าและไม่สม่ำเสมอ น้ำท่วมปอด ม่านตาเล็กลง หากผู้ที่ติดยา barbiturates และขาดยาจะเกิดอาการขาดยา นอนไม่หลับ หงุดหงิดง่าย สับสน โรคจิต หรือแม้กระทั่งชัก

จะเห็นว่าไม่ว่าจะได้ยาเกินขนาด หรือผู้ที่ติดยาและหยุดยาจะมีผลต่อมารดา ซึ่งจะส่งผลต่อทารก และทารกที่มีแม่ขาดยาก็จะเกิดอาการขาดยา

ดังนั้นสำหรับผู้ที่ติดยาหากจะวางแผนตั้งครรภ์ควรจะพบแพทย์เพื่อรักษาอาการติดยาก่อน

ยาเสพติดกลุมมอร์ฟิน และเฮโรอินNarcotics

การเสพ Heroin ทำได้โดยการฉีด และการสูดดม ผู้ที่ติดยาเสพติดโดยการฉีดโดยมากมักจะมีปัญหาเรื่องปัญหาทางเพศมาก่อน และส่วนหนึ่งก็ทำอาชีพโสเเภนี และมีปัญหาติดเชื้อโรคเอดส์

ปัญหาจากยาเสพติด หากคนท้องได้รับยาเสพติดเกินขนาดจะทำให้เกิดซึม หายใจไม่พอและอาจจะเสียชีวิต ผลกระทบกับทารกก็อาจจะเกิดจากการขาดออกซิเจน และอาจจะเสียชีวิตในครรภ์ สำหรับคนท้องที่เกิดอาการขาดยาส่วนใหญ่ไม่ถึงกับเสียชีวิต แต่ทารกในครรภ์อาจจะเกิดการคลอดก่อนกำหนด ทารกในครรภ์ขาดออกซิเจนnarcotic abuse.

ยาบ้า Amphetamines

วิธีการเสพยาบ้ามีด้วยกัน 3 วิธีได้แก่ การรับประทาน การฉีด และการสูดดม ยานี้จะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติ ทำให้เกิดอารมณืดี หวาดกลัว เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ หูแว่ว หรือเห็นภาพหลอน สำหรับผู้ที่เสพยานี้มานานจะมีอาการขาดอาหาร หัวใจเต้นผิดปกติ

จากการศึกษาพบว่าคนท้องที่ติดยานี้จะมีปัญหาเรื่อง หัวใจผิดปกติ เด็กไม่โต ปัญหาเรื่องพฤติกรรม

ยา Cocaine

ยา Cocaine จะทำให้ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดตีบ ชักหัวใจเต้นผิดปกติ หากได้ยาเกิดขนาดจะทำให้เสียชีวิต สำหรับคนท้องหากได้รับยา Cocaine จะทำให้เกิดความดันขึ้น ชัก คลอดก่อนกำหนด รกลอก เด็กทารกน้ำหนักตัวน้อย ดังนั้นผู้ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์หรือขณะตั้งครรภ์ไม่ควร

สารเสพติดที่ทำให้เกิดภาพหลอน Hallucinogens

สารดังกล่าวได้แก่ เหล้าแห้งหรือ lysergic acid diethylamide (LSD) และ phencyclidine (PCP)ซึ่งเป็นสารทำให้เกิดภาพหลอน ซึ่งจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับคนใช้ ดังนั้นไม่ควรจะใช้ยาเสพติดนี้ระหว่างการตั้งครรภ์

สารระเหย

ตัวอย่างสารดังกล่าวคือ กาว สี ทินเนอร์ ผู้ที่เสพสารดังกล่าวมักจะเป็นเด็กและวัยรุ่น ผลกระทบต่อแม่และทารกได้แก่ ปัญหาต่อไตทั้งแม่และทารก ปอดอักเสบจากสารระเหย ตับอักเสบ ไขกระดูก ระบบประสาทเสียหาย หัวใจเต้นผิดปกติ ดังนั้นไม่ควรจะเสพสารดังกล่าว

กาแฟ Caffeine

กาแฟ Caffeine พบมากในกาแฟ ชา น้ำอัดลมโดยมีปริมาณ Caffeine 127 mg ,107 mg, 65 mg ตามลำดับ พบว่าหากดื่มกาแฟปริมาณวันละ 12-24 แก้วจะพบความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกของหนู สำหรับในคนมีการศึกษาอาจจะทำให้เกิดการแท้งเมื่อรับปริมาณ Caffeine มากกว่า 200 มก คำแนะนำสำหรับคนท้องแนะนำให้ดื่มน้อยกว่า 2 แก้วต่อวัน

ผลต่อสุขภาพทารกจากรังสี | ผลกระทบจากโลหะหนัก | ยาฆ่าแมลงมีผลต่อทารกหรือไม่ | ผลกระทบจากสารเคมี | ผลกระทบจากยา | nutrition | สารเสพติด |fb google