ยาฆ่าแมลงจะมีผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

สารเคมีที่ใช้ควบคุมแมลงหรือหนูในภาคเกษตรซึ่งคนตั้งครรภ์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ผล แต่หากคนตั้งครรภ์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มียาฆ่าแมลงมากก็อาจจะมีพิษถึงทารกได้แก่ การแท้ง การคลอดก่อนกำหนด เด็กทารกน้ำหนักตัวน้อย พิการแต่กำเนิด มีปัญหาเรื่องการเรียน ดังนั้นผู้ที่ทำงานภาคเกษตรจะต้องหลีกเลี่ยงสารเคมีดังกล่าว

คำแนะนำสำหรับการควบคุมแมลงและหนูภายในบ้าน

  • ควรจะใช้กรงดักหนู หรือกาวดักหนูแทนยาเบื่อหนู
  • หากจะใช้ยาเบื่อหนูจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์แนะนำในสลากโดยเคร่งครัด
  • แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่นถ้วย ชาม แก้ว ให้ไกลจากยาฆ่าแมลง
  • เปิดหน้าต่างระบายอากาศ

คำแนะนำสำหรับการควบคุมแมลงและหนูนอกอาคาร

  • ก่อนที่จะฉีดสารเคมีให้ปิดประตู หน้าต่างเพื่อป้องกันสารเคมีเข้ามาในบ้าน
  • เมื่อทำสวนให้สวมถุงมือเพื่อมิให้สัมผัสดินที่มียาฆ่าแมลง

สำหรับยาทากันยุงมีความปลอดภัยในคนตั้งครรภ์ แต่ต้องใช้ตามสลากแนะนำ นอกจากนั้นยังต้องป้องกันโดยการใส่เสื้อหรือกางเกงขายาย และหลีกเลี่ยงช่วงที่ยุงชุม

ยาฆ่าแมลงแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้

สารกลุ่ม Organophosphates ตัวอย่างเช่น parathion, malathion, and diazinon นอกจากจะมีปัญหาสุขภาพต่อผู้ที่ได้รับสารนี้เกิดขนาด แต่จากการศึกษาในสัตว์พบว่าสารนี้จะมีผลต่อทารกดังนี้การทำงานของรังไข่ ระดับฮอร์โมนเพศลดลง

สาร Carbamates เช่น carbaryl เป็นยาฆ่าแมลงที่ใช้บ่อยจากการศึกษาในสัตว์พบว่าจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการแต่กำเนิด

สาร Pyrethrums พบว่าสารนี้ค่อนข้างจะปลอดภัยไม่พบว่ามีพิษ แต่ยังไม่มีการศึกษาในคน

ผลต่อสุขภาพทารกจากรังสี | ผลกระทบจากโลหะหนัก | ยาฆ่าแมลงมีผลต่อทารกหรือไม่ | ผลกระทบจากสารเคมี | ผลกระทบจากยา | nutrition | สารเสพติด |

เพิ่มเพื่อน