อาการของคนที่ขาดกรดโฟลิค

  • สำหรับสตรีที่ขาดกรดโฟลิคเมื่อตั้งครรภ์จะเสี่ยงต่อการเกิดลูกพิการแต่กำเนิด อ่านที่นี่
  • สำหรับเด็กหากขาดกรดโฟลิคจะทำให้การเจริญเติบโตช้า
  • สำหรับผู้ใหญ่จะทำให้เกิดโรคโลหิตจาง
  • คนที่ขาดกรดโฟลิคจะมีอาการท้องร่วง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด อ่อนเพลีย แสบลิ้น ปวดศีรษะ ใจสั่น

การให้กรดโฟลิคสำหรับคนท้อง

ใครที่ต้องการโฟลิคเพิ่ม

ผู้ที่เสี่ยงต่อการเกิดขาดดฟลิคควรจะได้รับกรดโฟลิคเสริมทุกราย กลุ่มคนเหล่านี้ได้แก่

  • ผู้ที่ติดสุรา
  • ผู้ที่รับประทานยากันชัก
  • ผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางจากการขาดกรดโฟลิค
  • ผู้ที่เป็นโรคตับ โรคไต

ประโยชน์ของกรดโฟลิค

  • มีการศึกษาว่าการขาดกรดโฟลิค วิตามิน B12 และ B6 จะทำให้ระดับ Homocysteine มีระดับสูงซึ่งเป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจ จากการศึกษาพบว่าเมื่อให้กรดโฟลิคในอาหารสามารถลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้
  • มีการศึกษาพบว่าผู้ที่รับประทานวิตามินที่มีกรดโฟลิค และผู้ที่รับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิคจะมีอุบัติการณ์ของมะเร็งต่ำกว่าผู้ที่รับประทานกรดโฟลิคน้อย

การรับประทานวิตามินที่มีกรดโฟลิคต้องระวังอะไรบ้าง

หากท่านรับประทานกรดโฟลิคมากไป(>1000ไมโครกรัมต่อวัน)ท่านต้องระวังว่าท่านไม่ได้ขาดวิตามินบี 12 เพราะหากท่านขาดวิตามินบี 12 ดังนั้นหากต้องใช้กรดโฟลิคในระดับสูงจะต้องได้รับวิตามินบี 12 ร่วมด้วย

หากรับประทานกรดโฟลิคมากไปจะเกิดผลเสียอะไรบ้าง

หากรับประทานอาหารที่มีกรดโฟลิคมากมักจะไม่เกิดอาการอะไร เนื่องจากเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำหากได้วิตามินเกินจะถูกขับออกทางปัสสาวะ ที่ผ่านมามีรายงานว่าได้รับกรดโฟลิคมากในรายที่รับประทานยากันชักแล้วเกิดอาการชัก ตารางแสดงปริมาณโฟลิคที่เราไม่ควรจะรับเกิน

ระดับกรดโฟลิคสูงสุดที่ไม่ควรจะรับเกิน
Age (years) Males and Females (μg/day) Pregnancy (μg/day) Lactation (μg/day)
1–3 300 N/A N/A
4–8 400 N/A N/A
9–13 600 N/A N/A
14–18 800 800 800
19+ 1,000 1,000 1,000
กรดโฟลิก