ภาวะขาดกรดโฟลิก

กรดโฟลิกเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำดังนั้นร่างกายไม่สามารถสะสมเป็นปริมาณมาก จะมีพอใช้เป็นเวลาสี่เดือน

สาเหตุของการขาดกรดโฟลิก

 • ขาดกรดโฟลิกเนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีกรดโฟลิก แหล่งอาหารที่มรกรดโฟลิกถั่ว ข้าวกล้อง ดังนั้นจะต้องรับประทานอาหารให้ครบหมู่
  • broccoli
  • Brussels sprouts
  • asparagus
  • ถั่ว
  • chickpeas
  • ข้าวกล้อง
 • มีโรคเกี่ยวกับการดูดซึมของลำไส้
 • ได้รับยาขับปัสสาวะมาก เช่น ผู้ป่วยโรคหัวใจวาย ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง
 • ยาบางชนิดจะลดการดูดซึมของกรดโฟลิก เช่น ยากันชัก colestyramine, sulfasalazineและ methotrexate
 • คนตั้งครรภ์ หากตั้งครรภ์ควรจะได้รับกรดโฟลิกวันละ 400 ไมโครกรัมทุกวันจนครบ 12 สัปดาห์
 • เป็นมะเร็ง
 • โรคเลือด

ขาดโฟลิกแล้วจะเกิดโรคอะไร

 • หากขาดโฟลิกและวิตามินบี12ก็จะเป็นหมัน เมื่อได้รับวิตามินเสริมก็สามารถมีบุตรได้
 • เกิดโรคหัวใจ
 • เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง เช่นมะเร็งลำไส้
 • เด็กมีความพิการของระบบประสาท Neural tube defects
 • โลหิตจาง

หลังจากให้กรดโฟลิก 10 วันก็สามารถตรวจสอบเลือดว่าดีขึ้นหรือไม่

เพิ่มเพื่อน