หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ภาวะขาดกรดโฟลิก

กรดโฟลิกเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำดังนั้นร่างกายไม่สามารถสะสมเป็นปริมาณมาก จะมีพอใช้เป็นเวลาสี่เดือน

สาเหตุของการขาดกรดโฟลิก

ขาดโฟลิกแล้วจะเกิดโรคอะไร

หลังจากให้กรดโฟลิก 10 วันก็สามารถตรวจสอบเลือดว่าดีขึ้นหรือไม่

เพิ่มเพื่อน