การเลือกซื้อน้ำมันมะกอก

ชนิดของน้ำมัมะกอก

ในประเทศที่ใช้มาตรฐานของสภามะกอกนานาชาติ  หรือในออสเตรเลีย หรือในสหรัฐที่ผู้ผลิตสมัครใจถือตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตร

  • น้ำมันมะกอก เอ็กซ์ตร้า เวอร็จิ้น (Extra Vigin Olive Oil)  เป็นน้ำมันเกรดสูงสุดที่ได้จากการสกัดทางกลโดยไม่ใช้ตัวทำละลาย หรือการกลั่น มีสีเขียวเข้ม รสชาติเหมือนผลมะกอก เหมาะสำหรับการทำซอสพาสต้า และน้ำสลัด หรือใช้ปรุงอาหารที่ไม่ผ่านความร้อน จัดเป็นน้ำมันมะกอกที่ดีที่สุด ซึ่งมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสูงกว่าน้ำมันมะกอกชนิดอื่น ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือความร้อน น้ำมันที่มีรสและกลิ่นดีเยี่ยม มีรสชาติที่ดี  ไม่มีกรดไขมันอิสระเกิน 0.8%  
  • น้ำมันมะกอกเวอร์จิน (Virgin Olive Oil) เป็นเกรดรองลงมาน้ำมันที่มีรสและกลิ่นดีพอควรเหมาะสำหรับการทำพาสต้าซอส, และทำน้ำสลัด ผลิตโดยไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีหรือความร้อน ใช้วิธีการบีบเอาน้ำมันจากผลมะกอกสด (cold pressing process) แต่จะใช้ผลมะกอกที่แก่กว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้า เวอร็จิ้น มีคุณภาพรองลงมาจากน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้า เวอร์จิ้น (Extra Vigin Olive Oil) และมีราคาถูกกว่า มีกรดไขมันอิสระอาจถึง 1.5% มีรสชาติดี
  • น้ำมันมะกอกกลั่น หรือ น้ำมันมะกอกผ่านกรรมวิธี (Refined Olive Oil, Light Olive Oil, Extra Light Olive Oil) เป็นน้ำมันที่กลั่นโดยตัวกรองทางเคมีหรือทางกลอื่น ๆ ผ่านการใช้ความรร้อน มีการสกัดกลิ่น สี รส ออกไป เพื่อกำจัดกรดไขมันอิสระหรือสารแปลปลอมน้ำมัน โดยไม่เปลี่ยนโครงสร้างกลีเซอไรด์ของน้ำมัน ทำให้สูญเสียสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นจำนวนมาก มีสีอ่อนกว่าชนิดอื่น และราคาค่อนข้างถูก มีกรดไขมันอิสระเป็นกรดโอเลอิกไม่เกิน 0.3% เหมาะสำหรับการทอดนานๆ เช่น ทอดปลา ทอดน่องไก่ เป็นต้น
  • น้ำมันกากมะกอก (Olive Pomace Oil) เป็นน้ำมันกากมะกอกกลั่น ผลิตโดยการสกัดน้ำมันจากกากมะกอก ผ่านกระบวนการทางเคมีและความร้อน เป็นน้ำมันมะกอกที่มีคุณภาพต่ำที่สุด แต่ก็ถือเป็นน้ำมันที่ใช้ในการประกอบอาหารได้ บ่อยครั้งผสมกับน้ำมันเวอร์จิน ใช้บริโภคได้ มีรสจืดกว่าเทียบกับน้ำมันเวอร์จิน แต่ก็มีองค์ประกอบทางไขมันเหมือนกับน้ำมันมะกอกธรรมดา ทำให้มีประโยชน์ทางสุขภาพ และยังมีจุดก่อควันสูงกว่า ดังนั้นจึงมักนิยมใช้ในร้านอาหารและในบ้านสำหรับบางประเทศ เหมาะสำหรับการนำมาทอดอาหารที่ใช้ความร้อนสูง

ความเห็นของผู้เขียน

  • การเลือกซื้อน้ำมันมะกอกขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน หากใช้ทำสลัดหรือใช้ความร้อนน้อยก็ควรจะเลือก Extra Vigin Olive Oil เนื่องจากมีไขมันดี และมีสารต้านอนุมูลอิสระมาก
  • หากต้องการใช้ทอดก็ควรจะเลือกใช้ Refined Olive Oil หรือLight Olive Oil ซึ่งทนต่อความร้อน
  • การเลือกซื้อต้องอ่านฉลากที่ติดข้างขวด

เพิ่มเพื่อน

 

น้ำมันมะกอก ชนิดของน้ำมันมะกอก สารอาหารในน้ำมันมะกอก การน้ำน้ำมันมะกอกปรุงอาหาร ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก