ประโยขน์ของน้ำมันมะกอก

น้ำมันมะกอก (Olive Oil) 

น้ำมันมะกอกเป็นน้ำมันธรรมชาติที่สกัดจากผลของต้นมะกอก โดยเฉพาะน้ำมันมะกอกชนิดบริสุทธิ์พิเศษ (Extra Virgin Olive Oil) โดยเชื่อว่ามีคุณสมบัติ และประสิทธิภาพสูงกว่าน้ำมันมะกอกทั่วไป เนื่องจากผ่านการสกัดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด ไม่ใช้สารเคมี ไม่ใช้ความร้อน ทำให้น้ำมันมะกอก Extra Virgin Olive Oil คงคุณค่าและสารอาหารทางโภชนาการที่มีประโยชน์ไว้ได้มาก

สารทางธรรมชาติในน้ำมันมะกอกอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ กรดไขมันต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (Polyunsaturated Fat) กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (Monounsaturated Fat) ที่จะช่วยลดระดับไขมันเลวในร่างกายลง ซึ่งอาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจากระดับไขมันในเลือดสูงเช่นโรคหัวใจ นอกจากนั้นในน้ำมันมะกอกมีสารต้านอนุมูลอิสระ และวิตามิน อี ซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันโรคต่าง ๆ ได้

คุณสมบัติและประโยชน์ของน้ำมันมะกอก

มีหลักฐานว่าน่าจะมีประโยชน์

 • มะเร็งเต้านม สตรีที่รับประทานน้ำมันมะกอกจะเกิดอุบัติการเกิดมะเร็งเต้านมน้อย
 • โรคหัวใจ
  • ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว

   เมื่อวิเคราะห์จากงานทดลองเกี่ยวกับประสิทธิภาพในเชิงป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,705 คน ที่ได้ทดลองบริโภคอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่มีน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษเป็นส่วนผสม พบว่าการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์ อาจช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วได้อย่างมีนัยสำคัญ

  • การใช้น้ำมันมะกอกจะลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด เช่น การลดความดันโลหิต การลดคอเลสเตอรรอลในเลือด  กรดไขมันที่พบในน้ำมันมะกอกได้แก่ไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งร้อยละ 73 ไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง(เชิงซ้อน)ร้อยละ11 (ได้แก่ น้ำมันปลา omega-6 และ omega-3)และไขมันอิ่มตัวร้อยละ 14 พบว่าไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งส่วนใหญ่เป็น oleic acid ซึ่งจะลดการอักเสบ ลดระดับไขมันเลว ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มีการศึกษา พบว่าน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์อาจมีความสัมพันธ์ต่อการลดระดับไขมันในเลือดรวม (Total Cholesterol) ในผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงได้ ช่วยป้องกันภาวะไขมันในเลือดสูง ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ และอาจเป็นผลดีต่อผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (Myocardial Infarction)
  • ลดการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และลดอัตราการเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด น้ำมันมะกอกบริสุทธิ์(Extra virgin olive oil )อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลิสระ เช่น วิตามินอี และวิตามินเคซึ่งจะลดการอักเสบและป้องกันการออกซิเดชั่นของคอเลสเตอรอลซึ่งจะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือด พบว่าหากรับประทาน 4 ช้อนโต๊ะต่อวันจะลดการเกิดโรคหัวใจได้ร้อยละ82 ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจอื่นๆเช่น สูบบุหรี่ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เมื่อรับประทานอาหารเมคิเตอรเรเนียนซึ่งมีน้ำมันมะกอกประมาณ 1 ลิตรต่อสัปดาห์ติดต่อกัน 5 ปีจะลดการเกิดโรคหัวจและโรคหลอดเลือดสมอง องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาอนุญาติให้มีข้อความว่าน้ำมันมะกอกสามารถลดการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • ท้องผูก รับประทานน้ำมันมะกอกทุกวันจะทำให้อุจาระนุ่มป้องกันท้องผูก
 • โรคเบาหวาน ผู้ที่รับประทานน้ำมันมะกอกวันละ  15-20 grams จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานการรับประทานน้ำมันมะกอกจะทำให้ควบคุมโรคเบาหวานได้ดีขึ้น และป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็ง
 • ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง สาร Oleocanthal ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในน้ำมันมะกอกจะสามารถลดไขมันในเลือด  และลดการอักเสบเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเช่น มะเร็ง โรคหัวใจ โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน ข้อเสื่อม
 • ความดันโลหิตสูง ผู้ที่รับประทานน้ำมันมะกอกเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนจะช่วยลดระดับความดันโลหิตลงได้ น้ำมันมะกอกช่วยลดความดันโลหิต มีการศึกษาผู้ที่รับประทานน้ำมันมะกอกความดันซิสโตลิกจะลดลง 5.9-7.1 มิลิเมตรปรอท ความดันไดแอสโตลิกลดลง 16-2.6มิลิเมตรปรอท สำหรับผู้ที่ระดับความดันโลหิตไม่สูงมากมีรายงานว่า สามารถลดยาความดันโลหิตได้โดยต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์
 • น้ำมันมะกอกช่วยลดน้ำหนัก การรับประทานไขมันมากจะทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น มีการศึกษาอาหารเมิดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีน้ำมันมะกอกเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ พบว่าการรับประทานน้ำมันมะกอกไม่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น บางการศึกษาพบว่าน้ำหนักลดลง และมีสารต้านอนุมูลอิสระในเลือดเพิ่มขึ้น การวิจัยดังกล่าวเป็นการทดลองในกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก รายที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก (Metabolic Syndrome) หรือภาวะอ้วนลงพุง พบกว่าการบริโภคน้ำมันมะกอกพร้อมกับน้ำมันปลาที่มีโอเมก้า-3 จะช่วยในกระบวนการเมตาบอลิซึมไขมัน ซึ่งเป็นการช่วยลดระดับไขมันรวมและไขมันชนิดไม่ดี และยังพบว่าอาจช่วยลดปฏิกิริยาการเกิดอนุมูลอิสระในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมตาบอลิกได้ การค้นคว้าถึงประสิทธิภาพในด้านการลดน้ำหนักของน้ำมันมะกอกที่อาจเป็นผลดีต่อผู้ที่มีภาวะอาการต่าง ๆ ควรดำเนินต่อไป เพื่อหาข้อพิสูจน์เป็นหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการบำบัดรักษาในอนาคตได้
 • น้ำมันมะกอกใช้รักษาโรคติดเชื้อ น้ำมันมะกอกมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย และทำลายเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารอักเสบ พบว่าหากรับประทานน้ำมันมะกอก extra virgin ปริมาณ 30 grams ทุกวันจะลดการติดเชื้อได้ร้อยละ10-40

ความปลอดภัยในการใช้น้ำมันมะกอก

แม้จะมีการพิสูจน์ถึงคุณประโยชน์ในบางด้านที่อาจเกิดขึ้นได้จากการใช้น้ำมันมะกอก แต่ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันมะกอกและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยอาจปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนการใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่อสุขภาพได้ในภายหลัง

ผู้บริโภคทั่วไป

 • น้ำมันมะกอกสามารถรับประทานได้ และไม่ก่อให้เกิดอันตราย หากบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมโดยประมาณ ที่ 14% ของแคลอรี่ที่บริโภคในแต่ละวัน คือ ประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ/วัน (28 กรัม) และสูงสุดที่ 1 ลิตร/สัปดาห์
 • การใช้น้ำมันมะกอกกับผิวหนังในปริมาณที่พอดี ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
 • การใช้น้ำมันมะกอกกับผิวหนัง อาจเกิดผลข้างเคียงตามมา เป็นอาการแพ้หรือผิวหนังอักเสบได้ในบางราย

ผู้ที่ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 • ผู้ที่ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร: แม้จะยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ด้านความปลอดภัยในการใช้น้ำมันมะกอกของผู้ที่ตั้งครรภ์และผู้ที่กำลังให้นมบุตร แต่ผู้บริโภคในกลุ่มนี้ควรระมัดระวังในการใช้น้ำมันมะกอก และไม่บริโภคน้ำมันมะกอกเกินปริมาณที่ได้จากการรับประทานอาหาร
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน: น้ำมันมะกอกอาจส่งผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือด ดังนั้น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควรตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงที่ใช้น้ำมันมะกอก เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพจากระดับน้ำตาลในเลือดที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลง
 • ผู้ที่เข้ารับการผ่าตัด: เนื่องจากน้ำมันมะกอกอาจส่งผลต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งระหว่างการผ่าตัด และในช่วงพักฟื้นหลังการผ่าตัด ดังนั้น ผู้ป่วยควรหยุดใช้น้ำมันมะกอกเป็นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนเข้ารับการผ่าตัด

เพิ่มเพื่อน

 

น้ำมันมะกอก ชนิดของน้ำมันมะกอก สารอาหารในน้ำมันมะกอก การน้ำน้ำมันมะกอกปรุงอาหาร ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก