หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

ปริมาณเกลือในอาหารจานด่วน


ปริมาณเกลือในอาหารจานด่วน Burger King

Fast Food - Salt Content Comparison Chart
Burger King

Item

Sodium

Original Chicken Sandwich

1,390 mg

BK Triple Stacker

1,390 mg

Double Whopper w/cheese

1,530 mg

Triple Whopper w/cheese 1,600 mg
TenderCRISP Chicken Sandwich 1,640 mg
BK Quad Stacker 1,740 mg
TenderCRISP Garden Salad 1,740 mg
A1 Steakhouse XT Burger 1,930 mg
Country Pork Sandwich 3,310 mg
ข้อควรปฏิบัติในการลดปริมาณเกลือในอาหาร

ข้อห้ามปฏิบัติ

ไม่ซื้ออาหารที่มีปริมาณเกลือโซเดียม (Na) ต่อห่อ เกิน 400 มิลลิกรัม

ปริมาณเกลือในอาหาร

เรื่องเกี่ยวกับเกลือ | เกลือและสุขภาพ | เกลือและสุขภาพเด็ก | แนวทางในการลดปริมาณเกลือ | การลดเกลือที่บ้าน | การลดเกลือเมื่อต้องจ่ายตลาด | ทานอาหารนอกบ้านให้มีเกลือต่ำ | อาหารจานด่วนที่มีเกลือมาก | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกลือ | ฉลาดเลือกอาหาร | รับประทานอาหารเกลือต่ำ | องค์การอนามัยโลกแนะนำเรื่องการรับประทานเกลือ | วิธีเลือกอาหารที่มีเกลือน้อย | เกลือทำให้โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

เพิ่มเพื่อน