jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

อาหารเกลือต่ำ

จากข้อมูลพบว่าคนเราได้รับเกลือโซเดียมจากการรับประทานอาหารนอกบ้าน และอาหารสำเร็จรูป ดังนั้นการเลือกซื้ออาหารเข้าบ้านจึงมีความสำคัญที่จะควบคุมปริมาณเกลือโซเดียม โดยมีวิธีการใหญ่ดังนี้

การอ่านฉลากอาหาร

อาหารสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะมีฉลากอาหารกำกับ ดังนั้นเมื่อจะซื้ออาหารเข้าบ้านให้อ่านฉลากอาหารทุกครั้งโดย

อ่านเรื่องฉลากอาหาร

เลือกอาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำหลีกเลี่ยงอาหารที่มีเกลือโซเดียมสูง

อาหารที่มีเกลือโซเดียมต่ำได้แก่

ผักและผลไม้

ธัญพืชและอาหารพวกแป้ง

ผลิตภัณฑ์จากนม

เนื้อสัตว์และถั่ว

อาหารที่ไม่ควรซื้อเข้าบ้าน

ส่วนใหญ่เป็นอาหารสำเร็จรูป หรือพร้อมปรุงที่มักจะมีปริมาณเกลือสูง อาหารดังกล่าวได้แก่

ปริมาณเกลือในอาหาร

เรื่องเกี่ยวกับเกลือ | เกลือและสุขภาพ | เกลือและสุขภาพเด็ก | แนวทางในการลดปริมาณเกลือ | การลดเกลือที่บ้าน | การลดเกลือเมื่อต้องจ่ายตลาด | ทานอาหารนอกบ้านให้มีเกลือต่ำ | อาหารจานด่วนที่มีเกลือมาก | ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเกลือ | ฉลาดเลือกอาหาร | รับประทานอาหารเกลือต่ำ | องค์การอนามัยโลกแนะนำเรื่องการรับประทานเกลือ | วิธีเลือกอาหารที่มีเกลือน้อย | เกลือทำให้โรคหลอดเลือดแดงแข็ง

ทบทวนวันที่ 1/6/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน