หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าว

 

 

Fatty acid content of coconut oil
Type of fatty acid  
Caprylic saturated C8 9%
Decanoic saturated C10 10%
Lauric saturated C12 52%
Myristic saturated C14 19%
Palmitic saturated C16 11%
Oleic monounsaturated C18:1 8%
Other/Unknown 5.3%

black: Saturated; 

grey: Monounsaturated;

blue: Polyunsaturated

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันพืชชนิดต่างๆ

SF=Saturated fat

MONO=Mono- unsaturated fatty acids


ไขมันในน้ำมันพืช

 

คุณค่าทางอาหารของน้ำมันมะพร้าว

Coconut oil
Nutritional value per 100g
Energy 3,607 kJ (862 kcal)
Fat
100
Saturated 86.5
Monounsaturated 5.8
Polyunsaturated 1.8
Vitamins
Vitamin E
(1%)
0.09 mg
Vitamin K
(0%)
0.5 μg
Minerals
Iron
(0%)
0.04 mg
Percentages are roughly approximated usingUS recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database
เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index?title=น้ำมันพืช&oldid=9647433"
เพิ่มเพื่อน