กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าว

 

 

Fatty acid content of coconut oil
Type of fatty acid pct
Caprylic saturated C8
  
9%
Decanoic saturated C10
  
10%
Lauric saturated C12
  
52%
Myristic saturated C14
  
19%
Palmitic saturated C16
  
11%
Oleic monounsaturated C18:1
  
8%
Other/Unknown
  
5.3%
black: Saturated; grey: Monounsaturated;blue: Polyunsaturated

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำมันพืชชนิดต่างๆ

Vegetable oils
Type ขบวนการผลิต SF[26] Mono[26] Polyunsaturated fatty acids Oleic acid
(ω-9)
Smoke point
Total poly[26] linolenic acid
(ω-3)
Linoleic acid
(ω-6)
Canola (rapeseed)   7.365 63.276 28.142 10 10   400 °F (204 °C)[27]
Coconut   91.00 6.000 3.000   2 6 350 °F (177 °C)[27]
Corn[28]   12.948 27.576 54.677 1 58 28 450 °F (232 °C)
Cottonseed   25.900 17.800 51.900 1 54 19 420 °F (216 °C)[28]
Flaxseed/Linseed (European)[29]   7.5 15.5 79 64 15 11 225 °F (107 °C)
Olive   14.00 72.00 14.00 1.5 15   380 °F (193 °C)[27]
Palm   49.300 37.000 9.300   10 40 455 °F (235 °C)
Peanut   16.900 46.200 32.000   32 48 437 °F (225 °C)[28]
Safflower (>70% linoleic)   8.00 15.00 75.00       410 °F (210 °C)[27]
Safflower (high oleic)   7.541 75.221 12.820       410 °F (210 °C)[27]
Soybean   15.650 22.783 57.740 7 50 24 460 °F (238 °C)[28]

Sunflower

(<60% linoleic)

  10.100 45.400 40.100 0.200 39.800 45.300 440 °F (227 °C)[28]

Sunflower

(>70% oleic)

  9.859 83.689 3.798       440 °F (227 °C)[28]
Cottonseed (hydrogenated)[26] Hydrogenated 93.600 1.529 .587   .287  
Palm (hydrogenated) Hydrogenated 47.500 40.600 7.500      
Soybean (hydrogenated)[26] Hydrogenated 21.100 73.700 .400 .096    

SF=Saturated fat

MONO=Mono- unsaturated fatty acids

 

คุณค่าทางอาหารของน้ำมันมะพร้าว

Coconut oil
Nutritional value per 100g
Energy 3,607 kJ (862 kcal)
100
Saturated 86.5
Monounsaturated 5.8
Polyunsaturated 1.8
Vitamins
Vitamin E
(1%)
0.09 mg
Vitamin K
(0%)
0.5 μg
Minerals
Iron
(0%)
0.04 mg
Percentages are roughly approximated usingUS recommendations for adults.
Source: USDA Nutrient Database


เพิ่มเพื่อน