หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักชนิด dT

วัคซีนผสมของคอตีบและบาดทะยัก วัคซีนกลุ่มนี้มี 2 ชนิดได้แก่วัคซีน DT และวัคซีน dT ซึ่งแตกต่างกันที่ปริมาณของทอกซอยด์คอตีบ โดยทอกซอยด์คอตีบที่ใช้ในเด็กต่ำกว่า 7 ปีจะมีปริมาณสูงถึง 30 Lf (DT) ส่วนวัคซีนที่มีปริมาณทอกซอยด์คอตีบต่ำอยู่ที่10 Lf (dT) ใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็กที่อายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป

โรคคอตีบและบาดทะยักเป็นโรคที่อันตราย เมื่อป่วยด้วยโรคนี้จะมีโรคแทรกซ้อนซึ่งอาจจะรุนแรงถึงกับพิการหรือเสียชิวิต โรคทั้งสองสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน แต่เนื่องจากปัจจุบันการเคลื่อนย้ายของประชาชนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้บางโรคที่หมดไปจากประเทศไทยอาจจะกลับมาระบาดในประเทศไทย ดังนั้นผู้ที่เคยได้วัคซีนนี้ตั้งแต่เด็กควรจะได้รับวัคซีนนี้กระตุ้นเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกัน

วัคซีนนี้จะฉีดในผู้ใหญ่เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิต่อโรคบาดทะยักและโรคคอตีบ ควรจะฉีดทุก 10ปี หรือฉีดเมื่อเกิดแผลที่สกปรก วัคซีนนี้มีความปลอดภัยเมื่อให้ร่วมกับวัคซีนชนิดอื่น

วัคซีนนี้ไม่ควรฉีดกับผู้ใดบ้าง

ผลข้างเคียงวัคซีน

ผลข้างเคียงของวัคซีนมักจะไม่รุนแรงและหายไปเองโดยที่ไม่ต้องให้การรักาา แต่ผลข้างเคียงที่รุนแรงก็พบได้แต่น้อยมาก ผู้ที่ได้รับวัคซีนนี้ส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดปัญหา

ผลข้างเคียงเล็กน้อย(ไม่มีผลต่อการทำกิจวัตรประจำวัน)ที่พบได้

ผลข้างเคียงของวัคซีนทีรุนแรงและต้องเฝ้าติดตามได้แก่

ปัญหาที่พบระหว่างการฉีดวัคซีน

คำแนะนำหลังจากฉีดวัคซีน

ให้สังเกตว่ามีอาการของการแพ้ยารุนแรงหรือไม่เช่น บวมริมฝีปาก หนังตาบวม แน่นหน้าอก หายใจเสียงดัง หายใจเหนื่อย หรือไข้สูง หรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป หากมีอาการดังกล่าวให้แจ้งแพทย์หรือรีบไปโรงพยาบาล

   


fb google