jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Vaccine

 ทำไมต้องให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 

เชื่อไวรัสตับอักเสบบีสามารถทำให้เกิดโรคร้ายแรงแก่ผู้ได้รับเชื้อดังต่อไปนี้

ไวรัสตับอักเสบบีแพร่กระจายได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบสามารถติดต่อโดยทาง

บุคคลใดบ้างที่ต้องได้รับวัคซีน

ดังนั้นเด็กและผู้ใหญ่ทุกคนที่ไม่มีหลักฐานของการติดเชื้อหรือได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อนควรจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี

ไม่แนะนำให้ตรวจหาภูมิหลังจากการได้รับวัคซีนครบ และไม่แนะนำให้ฉีดกระตุ้นซ้ำหลังได้วัคซีนครบแม้ว่าจะตรวจพบระดับภูมิต่ำลง

แนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มเสี่ยง

คือคนที่ไม่มีภูมิไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนสัมผัสทางเพศ หรือเลือดของผู้ที่มี HBsAg หรือ HBeAg เป็นบวกแนะนำให้ Hepatitis B Immunoglobulin ร่วมกับวัคซีน

บุคคลใดไม่ควรให้วัคซีน

วัคซีนไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดอาการแพ้อย่างไรบ้าง

ส่วนใหญ่ไม่เกิดอาการแพ้อาจจะเกิดอาการแสบคอหรือมีไข้ซึ่งจะหายไปหนึ่งถึงสองวันหลังฉีด อาการแพ้อย่างรุนแรงอาจพบมีไข้สูงสับสนหายใจลำบากมีเสียงดังวี้ดหัวใจเต้นเร็วถ้าหากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบพบแพทย์

จะให้วัคซีนไวรัสตับอักเสบบอย่างไร

ตารางการให้วัคซีน

ทารกที่เกิดจากแม่

ที่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบบี

ทารกที่เกิดจากแม่ ไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เด็กโตหรือผู้ใหญ่
เข็มแรก ภายใน 12 ชั่วโมง หลังคลอดร่วมกับ Hepatitis B immunoglobulin ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสองเดือน เมื่อไหร่ก็ได้
เข็มที่สอง อายุหนึ่งถึงสองเดือน หนึ่งเดือนหลังเข็มแรก หนึ่งเดือนหลังเข็มแรก
เข็มที่สาม อายุหกเดือน หกเดือนหลังเข็มแรก หกเดือนหลังเข็มแรก

ถ้าลืมฉีดให้รีบฉีดทันทีโดยไม่ต้องเริ่มใหม่

ปฏิกิริยาระหว่างยา

ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันควรได้รับปริมาณวัคซีนมากกว่าคนปกติเพื่อให้มีปริมาณมากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดภูมิ โดยอาจจะต้องได้รับเพิ่มอีกหนึ่งเข็มเป็นเข็มที่สองหลังจากเข็มแรก

ภูมิจะป้องกันโรคได้เมื่อไหร่และอยู่ได้นานแค่ไหน

หลังจากฉีดเข้ากล้ามสองสัปดาห์จะตรวจพบภูมิคุ้มกันในกระแสเลือดและจะคงอยู่ได้นานอย่างน้อยสามปี ดังนั้นวัคซีนนี้จะป้องกันโรคได้หลังจากฉีดไปแล้ว 10 วัน

Recombinant DNA Hepatitis B vaccine

เป็นวัคซีนที่เตรียมได้จากการที่ตัดเอาดีเอ็นเอที่ควบคุมการสร้างเฉพาะส่วนผิวของเชื่อไวรัสตับอักเสบบี แล้วนำดีเอ็นเอดังกล่าวใส่ในเชื้อแบคทีเรีย หรือยีสต์ เพื่อให้เซลล์แบ่งตัวหลังจากนั้นจึงตัดเอาHBsAg ที่บริสุทธิ์ออกมาเป็นวัคซีน

ข้อ็บ่งชี้ในการให้วัคซีน

  1. สองใช้ฉีดเพื่อกระตุ้นซ้ำหลังจากได้วัคซีนฉีดครบตามกำหนด
  2. ใช้ฉีดเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับและไวรัสตับอักเสบบี

ขนาดและวิธีใช้

  ครั้งแรก เดือนที่หนึ่ง เดือนที่สอง เดือนที่หก เดือนที่ 12 กระตุ้นซ้ำหลังสองถึงสามปี
แรกเกิดถึง 10 ปี หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม
เด็กโตและผู้ใหญ่ หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม
ต้องการภูมิอย่างเร่งด่วน หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม หนึ่งเข็ม - หนึ่งเข็ม -

แสดงขนาดและเวลาในการฉีดวัคซีน

แสดงขนาดและเวลาในการฉีด H-B vax2

  ครั้งแรก เดือนที่หนึ่ง เดือนที่หก กระตุ้นหลังเข็มสุดท้าย
แรกเกิดถึง 10 ปี 0.5 ซีซี 0.5 ซีซี 0.5 ซีซี ไม่ได้ระบุ
เด็กโตถึงผู้ใหญ่ 1 ซีซี 1 ซีซี 1 ซีซี ไม่ได้ระบุ

ข้อควรระวังและข้อห้ามใช้

ผลข้างเคียงของยา

เหมือนกับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นคือมีอาการปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดซึ่งอาการไม่มากและหายเองได้ในสองถึงห้าวัน

ปฏิกิริยาระหว่างยา

สามารถฉีดร่วมกับวัคซีนชนิดอื่นได้และฉีดร่วมกับภูมิให้ปัจจัยติดบีเอ็มมโนก็บุรินทร์ได้แต่ต้องฉีดคนละข้าง

โรคตับอักเสบชนิดบี โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคตับอักเสบ

เพิ่มเพื่อน