หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันโปลิโอ

วัคซีนมี2ชนิดคือ IPV-inactivated vaccine เชื้อตายแล้วและ OPV-live attenuated vaccine เชื้อยังมีชีวิตแต่อ่อนแรง

ใครควรได้วัคซีน

  1. นักท่องเที่ยวไปที่ที่มีการระบาดของโรค
  2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
  3. ผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนซึ่งบุตรได้รับ OPV
  4. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยโรคโปลิโอ

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน

จะฉีดวัคซีนเท่าไหร่

  1. IPV ให้3เข็ม เข็มที่2ห่างเข็มแรก4สัปดาห์ เข็มที่3ห่างเข็มที่2 6เดือน
   

fb google