หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันโรคไข้รากสาดน้อย

ทำไมต้องฉีดวัคซีน  เชื้อไข้ไทฟอยด์ทำให้เกิดไข้เรื้อรัง บางรายอาจทำให้เกิดตับอักเสบ

วัคซีนมีกี่ชนิด

  1. Oral live-attenuated vaccine เป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อที่มีชีวิตแต่อ่อนแรงในประเทศไทยชื่อทางการค้าคือ vivotif berna
  2. Inactivated vaccine เป็นวัคซีนทำจากเชื้อที่ตายแล้ว
  3. Capsular polysaccharide vaccine ทำจาก capsule ของเชื้อ[TYPHIUM VI]

ขนาดที่ให้

ผลข้างเคียงไม่ค่อยพบแต่ไม่รุนแรง

ข้อควรระวัง ไม่ควรให้ live-attenuatedในผู้ป่วยที่ได้ยาปฏิชีวนะและยารักษามาลาเรีย

โรคไทฟอยด์

   

fb google