หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันหัดคางทูมหัดเยอรมัน

ทำไมต้องให้วัคซีน เนื่องจากวัคซีนนี้สามารถป้องกันโรค

  • หัด [Measle] ซึ่งทำให้เกิดไข้ ผื่น จาม น้ำมูกไหล ระคายตาและอาจทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวนและชัก
  • หัดเยอรมัน [Rubella] ทำให้เกิดไข้ ผื่นและข้ออักเสบถ้าหญิงได้รับเชื้อนี้ขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เด็กเกิดมาพิการ
  • คางทูม [Mump] ทำให้ต่อมน้ำลายโต อัณฑะอักเสบ

ใครควรได้วัคซีน

ใครไม่ควรฉีดวัคซีน

  1. แพ้วัคซีน MMR,gelatin,neomycin
  2. หญิงตั้งครรภ์ ควรคุมกำเนิด3เดือนหลังฉีด
  3. ไม่ควรฉีดขณะป่วย
  4. ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด โรคเอดส์ มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับsteroid เคมีบำบัด ผู้ป่วยที่เคยได้เลือดหรือ immonoglobulin มาก่อน 
  5. ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ

ผลข้างเคียงของวัคซีนมีอะไรบ้าง

โรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน

   

fb google