หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันบาดทะยัก

ใครควรได้รับการฉีด

ผู้ใหญ่ทุกคนควรได้รับวัคซีนเมื่อเด็กอายุ14-16ขวบถ้าภายใน5ปียังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อนให้ฉีด1 เข็ม

จะฉีดวัคซีนอย่างไรกับผู้ป่วยที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน

  • ให้ฉีด 3 เข็มเข็มแรกฉีดได้เลย เข็มที่2ห่างจากเข็มแรก1-2 เดือน ส่วนเข็มที่3ห่างจากเข็มที่2 6-12 เดือน ให้ 0.5ml IMฉีดกระตุ้นทุก10ปี
  • ไม่แนะนำให้ฉีด toxoid ถ้าบุคคลผู้นั้นได้ toxoid ครั้งล่าสุดไม่เกิน5ปี

การดูแลแผล

 

เกิดในช่วง5ปี หลังได้วัคซีน

เกิดในช่วงเกิน5ปีแต่ ไม่เกิน10ปี หลังได้วัคซีน

เกิดในช่วง10ปีหลัง ได้วัคซีน ครั้งสุดท้าย

ไม่เคย ได้รับวัคซีน

แผลสะอาด

ไม่ต้องฉีด

ไม่ต้องฉีด

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีน

แผลสกปรก

ไม่ต้องฉีด

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีน

ให้ฉีดวัคซีนร่มกับTIG

แผลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดบาดทะยัก

ตัวอย่างแผลได้แก่ แผลไฟไหม้ การติดเชื้อของสายสะดือ กระดูกหักชนิดแทงทะลุผิวหนัง การติดเชื้อเกิดจากทำแท้ง

รคบาดทะยัก

   

fb google