หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนป้องกันหัดเยอรมัน

บุคคลใดต้องฉีดวัคซีน

  1. ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่เคยได้วัคซีนหรือไม่เคยเป็นหัดเยอรมันมาก่อน
  2. เจ้าหน้าที่ที่ดูแลหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับอย่างน้อย1เข็ม

ข้อห้ามในการฉีดยา

  1. หญิงตั้งครรภ์
  2. ผู้ป่วยแพ้ neomycin
  3. ผู้ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่นโรคเอดส์ มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับ steroid เป็นเวลานาน
  4. ผู้ป่วยเคยได้ immunoglobulinหรือเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดมาก่อน3-11เดือน

ให้ขนาด 0.5ml SC

ก่อนฉีดวัคซีนต้องถามว่าตั้งครรภ์หรือไม่และหลังจากฉีดต้องคุมกำเนิดอย่างน้อย3เดือน

โรคหัดเยอรมัน

   

fb google