หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

วัคซีนTd หรือ Tdap

เป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่

T,D,P หมายถึงวัคซีนที่มีขนาดวัคซีนมากสำหรับฉีดในเด็ก d,t,p จะมีการลดขนาดของวัคซีนใช้สำหรับฉีดกระตุ้นในผู้ใหญ่ ส่วน a หมายถึงไม่มีเซลล์ ใช้เพียงส่วนประกอบของเชื้อไอกรน

DTaP เป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปีเพื่อสร้างภูมิต่อโรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน ส่วนTdap เป็นวัคซีนสำหรับฉีดกระตุ้นเมื่ออายุ 11 ปีขึ้นไป

ข้อแตกต่างของ DTaP and Tdap

วัคซีนทั้งสองชนิดจะใช้สำหรับฉีดป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบ และไอกรน DTaP เป็นวัคซีนที่ใช้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี Tdap เป็นวัคซีนที่ลดปริมาณวัคซีนต้านโรคคอตีบและไอกรน วัคซีนนี้ใช้กับเด็กที่มีอายุมากกว่า 11 ปีและผู้ใหญ่ โดยปกติระดับภูมิคุ้มกันโรคจะลดลงดังนั้นจึงแนะนำให้มีการใช้วัคซีน Td กระตุ้นทุก 10 ปี และแนะนำว่าควรจะใช้ Tdap แทน วัคซีน Td หนึ่งครั้งเพื่อสร้างภูมิต่อโรคไอกรน เด็กควรจะได้รับการฉีดวัคซีน DTaP ทั้งหมด 5 ครั้งตามตาราง

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน DTaP

หากบุตรท่านมีอาการดังต่อไปนี้ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีน.

ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน

ผลข้างเคียงของวัคซีนทั้งสองนับว่าน้อยมาก และหากจะเทียบกับความเสี่ยงของการเกิดโรคแล้วยิ่งคุ้มค่าในการฉีดวัคซีน แต่อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้ได้ซึ่งมักจะเกิดไม่กี่นาทีหลังฉีด อาการที่ควรจะต้องเฝ้าระวังได้แก่

ผลข้างเคียงของยาที่พบได้บ่อย

ผลข้างเคียงมักจะเกิดภายใน 3 วันหลังฉีดและหายอย่างรวดเร็ว

   


fb google