ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Roxatidine (โรซาทิดีน)

ยารักษาโรคกระเพาะอาหาร Roxatidine เป็นยาที่ลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหาร ดังนั้นจึงใช้รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และยังป้องกันการกลับเป็นซ้ำของแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

ขนาดยาและวิธีการใช้ยา

รับประทานยานี้วันละครั้งก่อนนอน โดยกลืนยาทั้งเม็ด ห้ามเคี้ยว ยานี้มีขายในรูปยาเม็ดออกฤทธิ์นาน ขนาด 75 และ 150 มก. ขนาดใช้ยาในการรักษามีดังนี้

  • แผลในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น : มีขนาดใช้ยา 150 มก. ก่อนนอนเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ และให้รับประทานต่อไปเพียง 75 มก. วันละครั้งก่อนนอนเพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำอีก 2-4 สัปดาห์
  • กรดไหลย้อน ให้ยาขนาด 75 มิลิกรัมวันละ 2 ครั้งหรือ 150 มิลิกรัมวันละครั้ง
  • กระเพาะอาหารอักเสบให้ยาขนาด 75 มิลิกรัมวันละตั้งตอนเย็น
  • ภาวะอาหารไม่ย่อยซึ่งมีสาเหตุมาจากกรดเกิน : ให้รับประทานวันละ 2 ครั้ง ๆ ละ 75 มก. นานไม่เกิน 4 สัปดาห์
  • หากต้องรับประทานยานี้ร่วมกับยาลดกรด ให้รับประทานยาลดกรดหลังจากยานี้ 2 ชั่วโมง
  • หากไตเสื่อมจะต้องมีการลดยาลง

อาการข้างเคียงของยา

อาจมีอาการปวดศีรษะ ท้องผูกหรือท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง นอนไม่หลับ เกิดขึ้นได้ แต่ไม่รุนแรง หากทนได้

เก็บยาในภาชนะที่บรรจุมา ปิดให้สนิท และพ้นมือเด็ก เก็บที่อุณหภูมิห้องในที่แห้ง ไม่ถูกความร้อนและแสงโดยตรง

ห้าให้ยาในกรณีใดบ้าง

  • คนตั้งครรภ์
  • Porphyria

ควรจะระวังการใช้ยาอะไรบ้าง

ควรจะระมัดระวังการใช้ยาในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับ การตั้งครรภ์

ยาน้ำแก้โรคกระเพาะ | ยาระบาย | ยาแก้คลื่นไส้อาเจียน | ยา cisapride | ยา hyocyamine | ยาแก้กระเพาะกลุ่ม PPI | ยาขับลม | sucralfate | ranitidine | nizatidine | cimetidine | famotidine | ยาแก้ท้องเสีย | Esomeprazole | lansoprazole | Omeprazole | Misoprostol