ปัจจัยเสี่ยงของกล้ามเนื้อหัวใจตาย


ปัจจัยเสี่งของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน

ปัจจัยเสี่ยงที่พบได้บ่อย

 • Age
  • ชายอายุ ≥ 50 ปี
  • หญิงอายุ ≥ 60 ปี
  • เมื่ออายุเพิ่มความเสี่ยงจะเพิ่มทั้งสองเพศ
 • การสูบบุหรี่Cigarette smoking
 • Hypertension
  • ความดันโลหิตสูงกว่า ≥ 140/90 mmHg หรือใช้ยาลดความดันโลหิต
 • ไขมัน (HDL) cholesterolต่ำกว่า < 40 mg/dL
 • ไขมัน (LDL) cholesterolในเลือดสูงกว่า>130 mg/dL
 • เป็นโรคเบาหวาน Diabetes mellitus
 • อ้วนลงพุงMetabolic syndrome
 • ประวัตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบในครอบครัว (CHD)
  • โรคหลอดเลือดหัวตีบ CHDที่เกิดในญาติสายตรงที่เป็นชายอายุ < 55 ปี
  • โรคหลอดเลือดหัวตีบ CHDที่เกิดในญาติสายตรงที่เป็นหญิงอายุ < 65 ปี

 • Unstable angina
 • Prinzmetal’s variant angina

ปัจจัยเสี่ยงที่พบไม่บ่อย

 • Hypercoagulability
 • Collagen vascular disease
 • Cocaine abuse
 • Intracardiac thrombi or masses that can produce coronary emboli

ปัจจัยใหม่

 • Low levels of vitamin D[1]
 • Lipoprotein(a)
 • Elevated lipoprotein-associated phospholipase A2
 • Prothrombotic factors
 • Proinflammatory factors, as reflected in elevated C-reactive protein level
 • ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน Impaired glucose tolerance
 • Ischemic stroke.
 • ยาได้แก่ยาแก้ปวดกลุ่ม Cyclooxygenase (COX)-2 inhibitors และ Nonselective NSAIDs (controversial)
โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน