การป้องกันการกลับเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำSecondary prevention


 

การป้องกันการเป็นซ้ำจะต้องเริ่มที่ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้ เช่น

สำหรับยาที่ใช้รักษาและหรือป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดซ้ำ

 • ยาต้านเกล็ดเลือด
  • ต้องให้ aspirin จะลดอัตราการเสียชีวิตได้ร้อยละ 25
  • ผู้ที่รับประทาน  aspirinในระยะยาวจะเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดลดลง และพื้นที่เสียหายลดลง
  • Clopidogrel (75 mg/d ) ใช้ในกรณีที่แพ้ aspirin
  • Clopidogrel (75 mg/d PO) ร่วมกับ  aspirin
   • อย่างน้อย 1 เดือนสำหรับผู้ที่ใส่ขดลวดชนิด bare-metal stents.
   • ใช้อย่างน้อย 6 เดือนสำหรับผู้ป่วยที่ใส่ขดลวดชนิด drug-eluting stents.


 • ยากลุ่ม ACE inhibitors
  • จะใช้ในกรณีที่ มีอาการหัวใจวาย หัวใจทำงานลดลง และมีความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเป็นบริเวณกว้าง
 • ยากลุ่ม Beta blockers
  • จะให้ในระยะยาวอย่างน้อย 2 ปีเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต และการเกิดซ้ำ
 • ยาละลายลิ่มเลือดWarfarin
  • จะให้ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือด เช่น หัวใจเต้นสั่นพริ้ว หัวใจวาย ผนังหัวใจโป่งพอง : 
   • สามารถให้ยา aspirinร่วมกับ ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด warfarin
   • ควรให้ยารักษากระเพาะอาหารเพื่อป้องกันเลือดออกในกระเพาะอาหาร
   • หมั่นตรวจสอบความเข้มข้นของเลือด
   • มั่นตรวจหาเลือดในอุจาระ
 • การให้ฮอร์โมนทดแทน
  • สำหรับหญิงวัยทองไม่ควรให้ฮอร์โมนทดแทน
  • หากจำเป็นต้องรับประทานฮอร์โมนต้องมีส่วนผสมของ estrogenและ progestin 
การรักษา การประเมินหัวใจ

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน