หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

กล้ามเนื้อหัวใจตายชนิด NSTEMI

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ

อาการที่สำคัญของโรคหัวใจขาดเลือด คลิกที่นี่

ประวัติและการตรวจร่างกาย

อย่างที่กล่าวข้างต้นคนที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบเล็กน้อยอาจจะไม่มีอาการอะไรเลย สำหรับคนที่เส้นเลือดตีบมากขึ้นจะมีอาการเจ็บหน้าอกเมื่ออกกำลังกาย ดังนั้นหากคุณมีความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นและมีอาการแน่หน้าอกควรจะปรึกษาแพทย์ แพทย์จะตรวจวินิจฉัยเพิ่ม การตรวจที่สำคัญได้แก่

   

fb google