การตรวจหัวใจ Stress echocardiogram

การตรวจหัวใจ Stress echocardiogram

เป็นการตรวจหัวใจในขณะที่หัวใจถูกกระตุ้นด้วยยาเร่งการบีบตัวของหัวใจ โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงดูการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ

การตรวจคลื่นเสียงหัวใจร่วมกับการออกกำลังกาย Stress echocardiogram การตรวจหัวใจโดยใช้คลื่นเสียงโดยตรวจขณะพัก และขณะออกกำลังกายเพื่อดูว่าเมื่อเราออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจยังทำงานได้ดีหรือไม่ หากเรามีเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจตีบ จะพบว่ากล้ามเนื้อส่วนนั้นจะทำงานน้อยลงในขณะที่ออกกำลังกาย การทำมีหลายวิธีดังนี้

Exercise stress echo

ขั้นตอนในการตรวจจะทำการตรวจคลื่นเสียงหัวใจก่อน หลังจากนั้นจึงให้ออกกำลังกายโดยการวิ่ง หรือขี่จักรยานจนหัวใจเต้นได้ถึงเกณฑ์อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด แล้วจึงทำการตรวจหัวใจอีกครั้งเพื่อเปรียบเทียบว่าก่อนและหลังการออกกำลังกาย กล้ามเนื้อหัวใจมีการบีบตัวเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

 

Dobutamine stress echocardiogram

สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเท้าซึ่งอาจจะมีโรคข้อ เท้าชาทำให้วิ่งไม่ได้ หรือผู้ที่มีปัญหาอื่น เช่นน้ำหนักตัวมากหรือมีโรคประจำตัวทำให้วิ่งไม่ได้ ก็จะใช้ยาในการกระตุ้นให้หัวใจทำงานมากขึ้น เมื่อหัวใจเต้นได้ตามกำหนดก็ตรวจคลื่นเสียงหัวใจแล้วนำมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการวิ่ง

ประโยชน์ของการตรวจ

  • ตรวจหากล้ามเนื้อของหัวใจที่ขาดเลือดไปเลี้ยง
  • ประเมินโรคลิ้นหัวใจ

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

  • แพทย์จะแนะนำให้ท่านงดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ 2-3 ชั่วโมงเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียน
  • สวมการเกงที่สบาย เสื้อยืดหลวม
  • รองเท้าสำหรับวิ่ง และถุงเท้า
  • ไม่ควรสวมใส่เครื่องทองของมีค่า

การตรวจหัวใจ