หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายTarget Heart Rate Calculator

การออกกำลังกายที่ดีจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมี กล้ามเนื้อและข้อมีความยืดยุ่น หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงซึ่งเรียกว่า aerobic exercise การออกกำลังกายแบบนี้จะต้องออกกำลังให้หัวใจเต้นถึงเกณฑ์เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ลดน้ำหนัก ลดไขมันในร่างกาย ป้องกันโรคเบาหวาน สูตรการคำนวณหาอัตราการเต้นหัวใจเป้าหมายอยู่บ้างล่าง

 

  อายุของคุณ    
เลือกระดับของการออกกำลังกาย
 

ไม่เคยออกกำลังหรือเพิ่งจะเริ่มต้น
เริ่มต้นออกกำลังบ้างแล้ว
ออกกำลังสม่ำเสมอจนถึงปานกลาง
ออกกำลังกายหนักหรือหนักมาก

อัตราการเต้นหัวใจอยู่ระหว่าง
และ ครั้งต่อนาที

ท่านที่ออกกำลังกายแล้วน้ำหนักไม่ลดอาจจะเกิดจากการออกกำลังแล้วหัวใจเต้นไม่ได้ตามเกณฑ์เป้าหมาย หรืออาจจะไม่นานพอ หรืออาจจะรับประทานอาหารมากเกินไป

ท่านสามารถทราบว่าหัวใจเต้นตามเกณฑ์ได้อย่างไร

ข้อควรระวังสำหรับผู้ที่จะออกกำลังกายอย่างหนัก

   

fb google