หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก การวัดเส้นรอบเอว

 

การคำนวณพลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน

เลือกเพศของคุณ

  ชาย  
 หญิง

 

ส่วนสูงของคุณ (นิ้ว)

น้ำหนักของคุณ (ปอนด์)
อายุของคุณ(ปี)
ระดับการออกกำลังกายของคุณ
           
พลังงานที่คุณใช้ในแต่ละวัน

   

fb google