หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
 
การประเมินปริมาณสารในเลือดจากการคำนวน เป็นการวัดระดับ Alcohol จากดื่มสุรา
สารที่ได้รับ:
น้ำหนัก:
จำนวนที่ได้รับ:
Percent Solution:
Potential Blood Level: mg/dl = mmol/l
   


fb google