หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 
ดัชนีมวลกาย | พลังงานสำหรับการออกกำลังกาย | พลังงานที่ใช้ในแต่ละวัน | อัตราการเต้นหัวใจเป้าหมาย | BMR | การแปลงส่วนสูง | การแปลงน้ำหนัก

การแปลงน้ำหนัก

คุณใช้สูตรข้างล่างในการแปลงระบบวัดน้ำหนัก เพื่อใส่ลงในสูตรคำนวณหาแคลอร


 

สูตรการแปลงน้ำหนัก

น้ำหนักของคุณ?       
น้ำหนักของคุณ
ต้องการแปลงเป็น
Result

   

fb google