หน้าหลัก| การออกกำลัง | สุขภาพดี | อาหารสุขภาพ | สุขภาพจิต |สุภาพสตรี | การตรวจสุขภาพ | การแปรผลเลือด |โรคต่างๆ |วัคซีน | งูกัด | แพทย์ทางเลือก |โรคผิวหนัง | health calculator | มือถือ


 

ประวัติและการตรวจร่างกาย

การวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นจะอาศัยประวัติการเจ็บป่วยเป็นหลัก หากว่าประวัติเหมือนโรคหัวใจขาดเลือดจึงจะซักประวัติหรือตรวจร่างกาย ประวัติที่สำคัญที่ท่านต้องเตรียมไว้ก่อนไปพบแพทย์ได้แก่

เจ็บหน้าอก

นอกจากนั้นแพทย์จะถามว่าท่านมีโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจขาดเลือดหรือไม่ ได้แก่

นอกจากนั้นแพทย์อาจจะถามถึงสถานะของหัวใจว่ายังแข็งแรงดีหรือไม่โดยอาจจะถามว่า

หลังจากซักประวัติเสร็จแพทย์จะทำการตรวจร่างกาย

หลังจากนั้นจึงส่งตรวจพิเศษ

   

fb google