jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

สาเหตุของโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI


โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจากขาดเลือดเฉียบพลันเกิดจากมีการอุดหรือตีบตันของหลอดเลือด coronary ทำให้เลือหยุดหรือไหลไปเลี้ยงหัวใจไม่พอ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการหลุดของคราบไขมัน Plaque ที่ผนังหลอดเลือดอุดหลอดเลือด

แต่สาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีการอุดหลอดเลือด coronary ได้แก่ปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจเสียหาย

พบว่ากว่าครึ่งมีปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ได้แก่


ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อาการและการตรวจร่างกาย

ทบทวนวันที่

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน